[Lyrics] Falling Away - Marion Raven

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️


Falling Away
.
He comes to me
He comes to me and I'm already gone
He doesn't see
He doesn't see that we're hanging on

Blocking out the pieces of today

Trying to get back to yesterday

We're falling away
And there's nothing left but rain
No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away
We're falling away

Falling away


I go to him
I go to him and he's not really there
We can't begin
We can't begin to go anywhere

All is done, there's nothing left to say
Memories of his smile fade to gray

We're falling away

And there's nothing left but rain
No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away

And how can we care
When it is so clear
That we're not ending up where we're supposed to be
Let's just forget now

Let's forget somehow
Let's not regret all the things that we used to be

My eyes still blur
My eyes still blur from refusing to see
I'm just not sure
I'm just not sure that we're meant to be

We're falling away
And there's nothing left but rain

No there's nothing left here
All I hear is silence as I say
We're falling away
We're falling away

All I hear is silence as I say
We're falling away
Falling away
Falling away

Falling away
Falling away
Chia xa

Anh đến với tôi
Anh đến với tôi, và tôi đi rồi
Anh không thấy
Anh không thấy rằng chúng ta đang níu kéo


Ngày hôm nay, đã tan thành muôn mảnh
Cố gắng, trở lại ngày qua

Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa


Chia xa...

Tôi đến với anh
Tôi đến với anh và anh không ở đó
Chúng ta chẳng thể
Chúng ta chẳng thể cùng đi đến bất cứ nơi nào

Tất cả đã kết thúc, không còn gì để nói
Ký ức về nụ cười ai giờ đã ngả màu xám xịt


Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa

Làm sao chúng ta có thể quan tâm nữa
Khi mọi việc quá rõ ràng

Rằng chúng ta không kết thúc ở nơi chúng ta nên thế
Hãy quên đi, ngay bây giờ
Hãy quên đi, dù thế nào đi nữa
Đừng nuối tiếc, những gì đã qua

Đôi mắt tôi mờ mịt
Đôi mắt tôi mờ mịt, chẳng chịu nhìn
Tôi không chắc
Tôi không chắc, liệu chúng ta còn quan trọng với nhau


Chúng ta đang chia xa
Chẳng còn gì nữa, ngoài giọt mưa kia
Không còn gì ở đây nữa
Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa
Chúng ta chia xa

Tất cả những gì tôi nghe...chỉ còn là yên lặng
Chúng ta chia xa

Chia xa
Chia xa
...

 
×
Top