Lời Dịch - Generation - Simple Plan

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !MUSIC VIDEO


Listen
I'm sick of all this waiting
And people telling me what I should be
What if I'm not so crazy?
Maybe you're the one who's wrong, not me
So whatcha gonna do, whatcha gonna say
When we're standing on top and do it our way?
You say we got no future, you're living in the past
So listen up, that's my generation
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
I don't need to say I'm sorry
I do what everybody wants to do
It's not so complicated
'Cause I know you want the same thing too
So whatcha gonna do, whatcha gonna say
When we're standing on top and do it our way?
You say we got no future, you're living in the past
So listen up, that's my generation
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
Listen
Don't need to say I'm sorry
It's not so complicated
'Cause I know you want the same thing too
(Hey ho, let's go)
It's going down tonight
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
(Hey ho, let's go)
That's my generation
(Hey ho, let's go)
We're gonna do it till we die
(Hey ho, let's go)
'Cause I, I, I've got no reason to apologize
That's my generation
Thế hệ
******
Lắng nghe
Tôi chán ngấy tất cả sự chờ đợi này
Và mọi người bảo tôi nên như thế nào
Sẽ có gì nếu tôi không quá điên rồ
Có lẽ các người mới chính là người sai, không phải tôi
Vậy thì các người sẽ làm gì, các người sẽ nói gì
Khi chúng tôi đứng vững trên đỉnh cao và làm theo cách của mình
Các người nói chúng tôi sẽ không có tương lai, các người đang sống trong quá khứ
Vì vậy hãy nghe đây, đấy chính là thế hệ của tôi
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Nhiệt huyết đang giảm xuống đêm nay
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Chúng tôi sẽ làm điều đó đến khi chết
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Bởi vì tôi, tôi, tôi không có lí do để xin lỗi
Đấy chính là thế hệ của tôi
Tôi không cần nói tôi xin lỗi
Tôi làm những gì mà mọi người muốn làm
Điều đó không quá khó khăn
Bởi vì tôi biết các người cũng muốn điều tương tự
Vậy thì các người sẽ làm gì, các người sẽ nói gì
Khi chúng tôi đứng vững trên đỉnh cao và làm theo cách của mình
Các người nói chúng tôi sẽ không có tương lai, các người đang sống trong quá khứ
Vì vậy hãy nghe đây, đấy chính là thế hệ của tôi
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Nhiệt huyết đang giảm xuống đêm nay
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Chúng tôi sẽ làm điều đó đến khi chết
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Bởi vì tôi, tôi, tôi không có lí do để xin lỗi
Đấy chính là thế hệ của tôi
Lắng nghe
Tôi không cần nói tôi xin lỗi
Điều đó không quá khó khăn
Bởi vì tôi biết các người cũng muốn điều tương tự
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Nhiệt huyết đang giảm xuống đêm nay
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Chúng tôi sẽ làm điều đó đến khi chết
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Bởi vì tôi, tôi, tôi không có lí do để xin lỗi
Đấy chính là thế hệ của tôi
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Đấy chính là thế hệ của tôi
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Chúng tôi sẽ làm điều đó đến khi chết
(Hey ho, chúng ta hãy đi nào)
Bởi vì tôi, tôi, tôi không có lí do để xin lỗi
 
Top