Lời Dịch - Footprints In The Sand - Leona Lewis

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


You walked with me
Footprints in the sand
And helped me understand
Where I'm going

You walked with me
When I was all alone
With so much unknown

Along the way
Then I heard you say

(Chorus)
I promise you
I'm always there
When your heart is filled with sorrow
And despair
I'll carry you

When you need a friend
You'll find my footprints in the sand

I see my life
Flash across the sky
So many times have I
Been so afraid

And just when I
Have thought I'd lost my way

You gave me strength to carry on
Thats when I heard you say

(Chorus)
I promise you
I'm always there
When your heart is filled with sorrow
And despair
I'll carry you

When you need a friend
You'll find my footprints in the sand

When I'm weary
Well, I know you've been there
And I can feel you when you say

I promise you (you)
I'm always there
When your heart is filled with sadness (when your heart)

And despair (and despair)
I'll carry you
When you need a friend (need a friend)
You'll find my footprints in the sand

(I promise you)
(I'm always there)
When your heart is full of sadness (sadness)
And despair (And despair)

I'll carry you (I'll carry you)
When you need a friend
You'll find my footprints in the sand
Anh bước đi cùng em
Những dấu chân in trên cát
Và giúp em hiểu
Mình đang tới đâu


Anh bước đi bên em
Khi mà em hoàn toàn cô độc
Với nhiều thứ chưa biết tới
Suốt quãng đường này
Rồi em nghe anh nói

[ĐK]
Anh hứa với em
Anh sẽ luôn ở đây

Khi mà trái tim em đầy những muộn phiền
Và tuyệt vọng
Anh sẽ dìu dắt em
Khi em cần một người bạn
Em sẽ thấy dấu chân anh in trên cát

Em thấy cuộc đời mình
Tựa ánh sáng ngang qua bầu trời
Đã rất nhiều lần rồi

Em thật sợ hãi

Và khi khi em
Nghĩ rằng mình đã mất phương hướng
Anh cho em nghị lực để vượt qua
Khi em nghe anh nói rằng

[ĐK]
Anh hứa với em
Anh sẽ luôn ở đây

Khi mà trái tim em đầy những muộn phiền
Và tuyệt vọng
Anh sẽ dìu dắt em
Khi em cần một người bạn
Em sẽ thấy dấu chân anh in trên cát

Khi em mệt mỏi
Em biết rằng anh vẫn đang ở nơi đó
Và em cảm thấy anh khi anh nói


Anh hứa với em (với em)
Anh sẽ luôn ở đây
Khi mà trái tim em đầy những muộn phiền (khi trái tim em)
Và tuyệt vọng (và nỗi tuyệt vọng)
Anh sẽ dìu dắt em
Khi em cần một người bạn (cần một người bạn)
Em sẽ thấy dấu chân anh in trên cát

(Anh hứa với em)

(Anh sẽ luôn ở đây)
Khi mà trái tim em đầy những muộn phiền (muộn phiền)
Và tuyệt vọng (nỗi tuyệt vọng)
Anh sẽ dìu dắt em (Anh sẽ dìu dắt em)
Khi em cần một người bạn
Em sẽ thấy dấu chân anh in trên cát

 
Top