Lời Dịch - Feels Like Today - Rascal Flatts

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️MUSIC VIDEO


Woke up this morning
With this feeling inside me that I can't explain
Like a weight that I've carried
Has been carried away, away
But I know something is coming
I don't know what it is
But I know it's amazing, you save me
My time is coming

And I'll find my way out of this longest drought

It feels like today I know it feels like today I'm sure
Its the one thing that's missin'
The one thing I'm wishin'
Life's sacred blessin'
It feels like today
Feels like today

You treat life like a picture

But its not a moment frozen in time
It's not gonna wait
Til you make up your mind, at all

So while this storm is breaking
While there's light at the end of the tunnel
Keep running towards it
Releasing the pressure, that's my heartache
Soon this dam will break


And it feels like today
I know, it feels like today, I'm sure
Its the one thing that's missin'
The one thing you're wishin'
The last sacred blessin'
It feels like today
Feels like today

And it feels like today

I know, it feels like today, I'm sure
Its the one thing that's missin'
The one thing you're wishin'
The last sacred blessin'
It feels like today

Feels like, feels like your life changes
Feels like feels like your life changes

Its the one thing that's missin'

The one thing you're wishin'

Thức dậy sáng nay
Với dòng càm xúc cháy bỏng bên trong mà anh không thể giải thích
Giống như sức nặng mà anh phải gánh vác
Đã được mang đi mất
Nhưng anh biết có điều gì đó đang đến
Anh không biết đó là gì

Nhưng anh biết nó đầy ngạc nhiên, em đã cứu lấy anh
Thời gian của anh đang đến
Và anh tìm đực cách thoát ra khỏi cơn hạn hán dài nhất này

Điều đó giống như hôm nay
Anh biết cảm giác đó trong hôm nay
Anh chắc chắn điều đó
Đó là điều duy nhất mà anh nhớ nhung
Là điều duy nhất mà anh ao ước

Cuộc sống thiêng liêng và đầy ơn phúc
Giống như hôm nay
Giống như hôm nay

Em xem cuộc sống như một bức tranh
Nhưng nó không phải là khoảnh khắc tồn tại mãi với thời gian
Nó sẽ không đợi ai
Cho đến khi em quyết định tất cả

Trong khi cơn bão đang kéo đến

Trong lúc xuất hiện những ánh sáng ở cuối con đường
Anh vẫn chạy thắng về nó
Thoát khỏi sức ép, đó là nỗi đau khổ của anh
Rồi con đập này sẽ vỡ

Điều đó giống như hôm nay
Anh biết cảm giác đó trong hôm nay
Anh chắc chắn điều đó
Đó là điều duy nhất mà anh nhớ nhung

Là điều duy nhất mà anh ao ước
Cuộc sống thiêng liêng và đầy ơn phúc
Giống như hôm nay
Giống như hôm nay

Điều đó giống như hôm nay
Anh biết cảm giác đó trong hôm nay
Anh chắc chắn điều đó
Đó là điều duy nhất mà anh nhớ nhung

Là điều duy nhất mà anh ao ước
Điều cuối cùng thiêng liêng và đầy ơn phúc
Giống như hôm nay

Giống như cuộc sống đang thay đổi
Giống như cuộc sống đang thay đổi

Đó là điều duy nhất mà anh nhung nhớ
Điều duy nhất mà anh ao ước


 
Top