Lời Dịch - Earth Angel - New Edition

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

Earth angel,
Earth angel
Will you be mine
My darling dear
Love you all the time
I'm just a fool,
A fool in love, with you


Earth Angel
Earth angel
The one I adore
Love you forever
And ever more
I'm just a fool,
A fool in-love with you

I fell for you

And I knew
the vision of
your love's
loveliness
I hope and I pray,
That someday,
I'll be the
vision of your
hap-happiness


Earth angel,
Earth angel
Please be mine
My darling dear
Love you all the time
I'm just a fool,
A fool in love, with you

I fell for you

And I knew
the vision of
your love's
loveliness
I hope and I pray,
That someday,
I'll be the vision,
the vision of
your happiness


Earth angel,
Earth angel
Please be mine
My darling dear
Love you all the time
I'm just a fool,
A fool in love, with you

Thiên thần của đất,
Thiên thần của đất
sẽ là của tôi chứ
này em yêu dấu
lúc nào cũng yêu em
tôi chỉ là kẻ khờ,
kẻ khờ trong tình ái, cùng em


Thiên thần của đất,
Thiên thần của đất
tôi tôn kính
yêu em mãi
và nhiều hơn thế
tôi chỉ là kẻ khờ,
kẻ khờ trong tình ái, cùng em

Tôi nghiêng ngã vì em

và tôi đã biết
trong phạm vi
tình yêu của em
là sự thiện mỹ
tôi hy vọng và khấn nguyện,
ngày nào đó,
tôi sẽ là
đích đến
cho hạnh phúc của em


Thiên thần của đất,
hãy là của tôi
này em yêu dấu
lúc nào cũng yêu em
tôi chỉ là kẻ khờ,
kẻ khờ trong tình ái, cùng em
 
Top