[Lyrics] Heaven Is A Place On Earth - Belinda Carlisle

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth,
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When the night falls down
I wait for you
And you come around
And the world's alive
With the sound of kids
On the street outside

When you walk into the room
You pull me close and we start to move
And we're spinning with the stars above
And you lift me up in a wave of love...

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth,
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

When I feel alone
I reach for you
And you bring me home
When I'm lost at sea
I hear your voice
And it carries me

In this world we're just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I'm not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth

Heaven, heaven, heaven

In this world we're just beginning
To understand the miracle of living
Baby I was afraid before
But I'm not afraid anymore

Ooh, baby, do you know what that's worth ?
Ooh heaven is a place on earth
They say in heaven love comes first
We'll make heaven a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ooh heaven is a place on earth
Ôi, anh ơi, anh có biết điều có đáng giá thế nào?
Ôi, thiên đường là một nơi trên hạ giới
Họ nói trên thiên đường thì tình yêu là nhất
Chúng ta là tạo ra thiên đường nơi hạ giới
Ôi, thiên đường chốn phàm trần

Khi màn đêm buông xuống
Em chờ đợi anh
Và anh đến bên em
Và thế giới sống động hẳn
Với tiếng của lũ nhóc
Trên con đường ngoài kia

Khi anh bước vào phòng
Anh kéo em lại gần và chúng ta bắt đầu ái ân
Và chúng ta đang xoắn tròn với những vì sao trên cao
Và anh đưa em lên đỉnh trong cơn sóng tình yêu

[Điệp khúc]

Khi em cảm thấy lẻ loi
Em tìm đến anh
Và anh đưa em về nhà
Khi em lạc lõng giữa biển cả
Em nghe tiếng anh
Và nó cứu vớt em

Trong thế giới này, chúng ta chỉ mới đang bắt đầu
Để hiểu đươc điều kì diệu của cuộc sống
Anh ơi, trước đây em từng sợ hãi
Nhưng giờ em không còn sợ nữa

[Điệp khúc]

Thiên đường [x3]

[Đoạn 5, điệp khúc]

 

×
Quay lại
Top