Lời Dịch - Don't cry - New kids on the block

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Dont cry
If I hold onto your lips a little bit longer
If I wanted to stay inside, would you think it's strange?

And if I really want to let it all go,
And not save anything for tomorrow
And if tomorrow never comes at all...

Kiss me like it's the last time
Love me like it's the first time
I'll kiss you like it's the last time
And I'll love you like it's the first time
I'll be trippin', can't wait for the next time But if there isn't a next time...

Baby, just don't cry... don't cry... don't cry...
Baby, just don't cry... don't cry... don't cry...

I learned not to diss my words and fight over little things
Like when I used to wait all night,
Just to say I'm sorry, I love you
Oh, tell me what would there be left to say? Nothing
Oh, what if God wants to take me away?
Oh, you better...

Kiss me like it's the last time,
Love me like it's the first time
I'll kiss you like it's the last time
And I'll love you like it's the first time
I'll be trippin', can't wait for the next time
But if there isn't a next time...

Baby, just don't cry... don't cry... don't cry...
Baby, just don't cry... don't cry... don't cry...

And if I only had one last thing to do,
Then you know I only wanna give the world to you

So, baby won't you look me in eyes and pretend
And tell me that you know I won't never, ever, never, ever go away
Just in case...

Kiss me like it's the last time,
Love me like it's the first time
I'll kiss you like it's the last time
And I'll love you like it's the first time
I'll be trippin', can't wait for the next time
But if there isn't a next time...

Oh, there might not be a next time

So, baby, just don't cry... don't cry... don't cry...
Baby, just don't cry... don't cry... don't cry...

Don't fight it... Just kiss me like it's the last time
Just kiss me... like it's the last time
Just kiss me... like it's the last time
Just kiss me... like it's the last time
Just kiss me... like it's the last time

ĐỪNG KHÓC
Nếu như tôi giữ lấy bờ môi em...lâu hơn chút nữa
Nếu như tôi muốn em ở bên, em có nghĩ thế thật lạ không?
Và nếu như tôi thực sự muốn để tất cả ra đi
Và không cho ngày mai một chút gì
Và nếu như ngày mai... không bao giờ đến

Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối
Hãy yêu tôi như thưở ban đầu
Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối
Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu
Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa
Nhưng nếu như không có lần sau...

Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc
Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc

Tôi đã học được cách nói lên lời và vượt qua những điều bé nhỏ
Như khi tôi đã từng chờ đợi suốt đêm dài
Chỉ để nói : "Xin lỗi, tôi yêu em nhiều"
Hãy nói tôi nghe: còn gì để nói nữa?... Không gì cả
Không lẽ Chúa muốn mang tôi xa em?...

Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối
Hãy yêu tôi như thưở ban đầu
Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối
Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu
Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa
Nhưng nếu như không có lần sau...

Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc
Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc

Và nếu như tôi chỉ còn được làm một điều cuối cùng
Em cần biết tôi chỉ muốn tặng em cả thế giới này...
Thế nên, em yêu à! Sao em không nhìn vào mắt tôi và làm bộ
Và nói rằng em biết tôi sẽ không bao giờ, mãi không bao giờ ra đi
Lúc này...

Hãy hôn tôi như đây là nụ hôn cuối
Hãy yêu tôi như thưở ban đầu
Tôi sẽ hôn em giống như lần cuối
Và tôi cũng sẽ yêu em như thưở ban đầu
Tôi sẽ làm, bởi không thể đợi tới lần sau nữa
Nhưng nếu như không có lần sau...

Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc
Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc

Có thể chẳng có lần tới nữa đâu...

Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc
Em yêu, chỉ đừng khóc...đừng khóc...đừng khóc

Đừng lảng tránh...Hôn tôi giống như đây là nụ hôn cuối
Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối
Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối
Hãy chỉ hôn tôi...giống như nụ hôn cuối
Hãy chỉ hôn
 
Top