Lời Dịch - Don't Answer The Door - B.B King

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532

MUSIC VIDEO


Don't Answer The Door

Baby, I don't wanna a soul,
Hangin around my house when I'm not home.
Oh, I don't want a soul, baby,
Hangin' around my house when I'm not home.
I don't want you to open the door for nobody, woman,
Oh, when you're home and you know you're all alone.

Your sister might wanna visit us,
But the little girl she talk too much.
If she just come by to visit us,
Tell her to meet us Sunday, Sunday, down at the church.
'Cause I don't want a soul, baby,
Hangin' around my house when I'm not at home.
Yes, I don't want you to open the door for nobody, baby,
Oh, when you're home and you know you're all alone.

Your mother might wanna visit us,
But you tell you mamma I get home bout the break a day.
And that's too late to visit anybody, baby,
So, tell you mamma to please, please, please stay away.
'Cause I don't want a soul, baby,
Hangin' around my house when I'm not at home.
Yes, I don't want you to open the door for anybody, woman,
Oh, when you're home and you know you're all alone.

You might feel a little sick, baby,
And you know you're home all alone,
I don't want the doctor at my house, baby,
You just suffer, suffer, suffer till I get home.
'Cause I don't want a soul, baby,
Hangin' around my house when I'm not at home.
Yes, I don't want you to open the door for nobody, woman,
Baby, when you're home and all alone.
Yeah!

ĐỪNG TRẢ LỜI VỚI CÁNH CỬA

Em yêu, anh ko muốn có 1 tâm hồn nào cứ luẩn quẩn quanh nhà anh khi anh ko có nhà
Ồ anh ko muốn có 1 tâm hồn nào hết cứ luẩn quẩn quanh nhà anh khi anh ko có nhà
Anh ko muốn em mở cửa cho bất kì ai em ạ khi em ở nhà và em biết em chỉ ở 1 mình

Em gài em có thể đến thăm chúng ta
Nhưng cô gái bé nhỏ ấy nói quá nhiều
Nếu cô ta ghé qua thăm chúng ta
Em hãy nói với cô ta gặp chúng ta vào Chủ nhật nhé, Chủ nhật khi đi Chùa
Vì anh ko muốn 1 tâm hồn nào hết cứ luẩn quẩn quanh nhà anh khi anh ko có nhà
Ừ, anh ko muốn em mở cửa cho bất kì ai em ạ khi em ở nhà và em biết em chỉ ở 1 mình

Mẹ của em muốn đến thăm chúng ta
Nhưng em kể với mẹ anh sẽ ở nhà vào ngày nghỉ làm
Và quá muộn rồi để đến thăm ai đó, em yêu
Vậy hãy nói với mẹ em làm ơn , làm ơn đừng ở lại
Vì anh ko muốn 1 tâm hồn nào hết cứ luẩn quẩn quanh nhà anh khi anh ko có nhà
Ừ, anh ko muốn em mở cửa cho bất kì ai em ạ khi em ở nhà và em biết em chỉ ở 1 mình

Em có thể cảm thấy phát ốm lên được em yêu
Và em biết em đang ở nhà 1 mình
Anh ko muốn bác sĩ ở nhà anh em yêu
Em hãy chịu đựng, chịu đựng đến khi anh về nhà nhé
Vì anh ko muốn 1 tâm hồn nào hết cứ luẩn quẩn quanh nhà anh khi anh ko có nhà
Ừ, anh ko muốn em mở cửa cho bất kì ai e
 
Top