Lời Dịch - Crying Over You (Ft. Taio Cruz) - Nightcrawlers

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !What more can I say
What more can I do
I'm livin' a lie when I say I'm over you
Still fallin' apart, I'm broken of heart
Can make a new start after all that we've been through


I can't let go
I don't know why
None knows I've tried
Still I'm broken inside


Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
I can't believe
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you..


Don't tell me you can
Don't say you'll be there
We've been here before
I can't take it anymore
I know when you're lying
without even trying
You're back in my life
And I'm back against the wall


I can't let go
I don't know why
None knows I've tried
Still I'm broken inside


Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
I can't believe
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you..
And I don't know if I could carry on without you, hey (hey)
And I don't know if I could carry on without you, hey (hey)


Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
Here we are (here we are), once again (once again)
How can these tears still be rollin' down my face again
I can't believe
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you
I'm still crying, I'm I'm still crying over you..
Anh có thể nói gì hơn?
Anh có thể làm gì đây?
Anh đang sống trong ngờ vực khi anh nói rằng anh đã quên được em
Suy sụp, trái tim tan nát
Liệu anh có thể có được một khởi đầu mới sau bao điều chúng ta đã trải qua


Anh không thể quên
Anh không biết tại sao
Anh cố gắng nhưng không thể hiểu
Lòng anh nát tan


Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Anh không thể nào tin rằng
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em


Đừng nói với anh rằng em có thể
Đừng nói là em sẽ ở đó
Trước đây chúng ta từng ở đó
Anh không thể nào chịu đựng được
Anh biết khi em mà em dối anh
Chẳng hề phải cố gắng
Em trở lại bên đời anh
Và anh thì lại đầy bế tắc


Anh không thể quên
Anh không biết tại sao
Anh cố gắng nhưng không thể hiểu
Lòng anh nát tan


Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Anh không thể nào tin rằng
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em


Và anh không biết liệu anh có thể sống mà không có em được không
Và anh không biết liệu anh có thể sống mà không có em được không
Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Một lần nữa chúng ta lại ở đây
Sao mà những giọt lệ này vẫn cứ mãi lăn dài trên khuôn mặt anh vậy?
Anh không thể nào tin rằng
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em
Anh vẫn đang khóc, vẫn đang rơi lệ vì em 
Top