[Lyrics] Keep The Fire Burnin' - Sarah Connor

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
[Verse 1:]
You don't get what you're giving
And the harder they climb the softer they fall
Only time can not heal this
And I learned that sometimes
Two eyes don't see better than one


[Bridge:]
Because
What people say and people do
It doesn't fit together
But you and me
Is me and you


[Chorus:]
So let's take it back
To what we once had
To our love we'll be returning
And we keep the fire burning


And it will not go out
We will stand all doubts
We can't stop the world from turning
But we keep the fire burning


Let's take it back
Keep the fire burning


[Verse 2:]
Judge a book by it's cover
And speak your famous words worthwhile
The looser takes all
Gone today. here tomorrow
When I look in your face
Its like
You're a million in one
And there for...


[Bridge:]
There's more to say
There's more to do
We'll never mind the weather
The strength I need
Is the strength in you


[Chorus:]
So let's take it back
To what we once had
To our love we'll be returning
And we keep the fire burning


And it will not go out
We will stand all doubts
We can't stop the world from turning
But we keep the fire burning


Everyone has to find
Something good and something right.
Cos we only got this one short life
I'll never let you leave my side
From now on we will live our lives as one


[Chorus:]
So let's take it back
To what we once had
To our love we'll be returning


And it will not go out
We will stand all doubts
We can't stop the world from turning
We'll keep the fire burning


So let's take it back
To what we once had
To our love we'll be returning
And we keep the fire burning


And we keep the fire burning
So let's take it back
And we keep the fire burning
[Đoạn 1:]
Anh đang cho đi mà không nhận lại
Và leo càng cao, té càng đau
Duy thời gian chẳng thể chữa lành điều này
Và em học được rằng đôi khi
Hai con mắt không nhìn rõ hơn một con.


[Xướng:]
Bởi vì
Những gì mọi người nói và làm
Lại không ăn khớp với nhau
Nhưng anh và em
Là em và anh.


[Điệp khúc:]
Nên mình hãy lấy lại
Những gì mình từng có
Để tình mình sẽ quay trở lại
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Và nó sẽ không tắt
Mình sẽ chặn đứng mọi nghi ngờ
Mình chẳng thể ngăn thế giới biến chuyển
Nhưng mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Nên mình hãy lấy lại
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


[Đoạn 2:]
Đánh giá một cuốn sách qua trang bìa
Và nói những lời nhận định đáng giá của anh đi
Kẻ thất bại nhận lấy tất cả
Nay đây mai đó
Khi em nhìn vào khuôn mặt anh
Như thể
Anh là người duy nhất trong cả triệu người
Và ở đó...


[Bridge:]
Còn bao điều để nói
Còn bao việc để làm
Mình sẽ không bao giờ bận tâm thời tiết
Sức mạnh em cần
Là sức mạnh nơi anh.


[Điệp khúc:]
Nên mình hãy lấy lại
Những gì mình từng có
Để tình mình sẽ quay trở lại
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Và nó sẽ không tắt
Mình sẽ chặn đứng mọi hoài nghi
Mình chẳng thể ngăn thế giới biến chuyển
Nhưng mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Mọi người phải tìm ra
Những điều tốt đẹp và đúng đắn
Bởi vì mình chỉ có một cuộc sống ngắn ngủi
Em sẽ không bao giờ để anh rời khỏi em
Từ bây giờ mình sẽ gắn bó như một.


[Điệp khúc:]
Nên mình hãy lấy lại
Những gì mình từng có
Để tình mình sẽ quay trở lại
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Và nó sẽ không tắt
Mình sẽ chặn đứng mọi hoài nghi
Mình chẳng thể ngăn thế giới biến chuyển
Nhưng mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Nên mình hãy lấy lại
Những gì mình từng có
Để tình mình sẽ quay trở lại
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.


Và nó sẽ không tắt
Mình sẽ chặn đứng mọi hoài nghi
Và mình sẽ giữ cho ngọn lửa cháy.

 

×
Quay lại
Top