Lời Dịch - Cowboys From Hell - Pantera

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Cowboys From Hell

Under the lights where we stand tall
Nobody touches us at all
Showdown, shootout, spread fear within, without
We're gonna take what's ours to have
Spread the word throughout the land
They say the bad guys wear black

We're tagged and can't turn back

You see us comin'
And you all together run for cover
We're taking over this town

Here we come reach for your gun
And you better listen well my friend, you see
It's been slow down below,
Aimed at you we're the cowboys from hell

Deed is done again, we've won
Ain't talking no tall tales friend
'Cause high noon, your doom
Comin' for you we're the cowboys from hell

Pillage the village, trash the scene
But better not take it out on me
'Cause a ghost town is found
Where your city used to be

So out of the darkness and into the light
Sparks fly everywhere in sight
From my double barrel, 12 gauge,
Can't lock me in your cage

You see us comin'
And you all together run for cover
We're taking over this town

Here we come reach for your gun

And you better listen well my friend, you see
It's been slow down below,
Aimed at you we're the cowboys from hell
Deed is done again, we've won
Ain't talking no tall tales friend
'Cause high noon, your doom
Comin' for you we're the cowboys from hell
Những Chàng Cao Bồi Đến Từ Địa Ngục


Dưới ánh đèn, chúng ta thật tự hào
Không kẻ nào chạm đến chúng ta
Đối mặt, đá văng ra ngoài, sự sợ hãi trào dâng, thực ra nó đâu tồn tại
Chúng ta sẽ lấy đi tất cả những gì chúng ta có
Lan tràn khắp lãnh địa
Chúng nói rằng lũ xấu xa mặc đồ đen
Chúng ta đã được đánh dấu và không thể quay lại

Mày thấy tụi tao tới

Và tất cả tụi mày bấu víu nhau trốn chạy
Bọn tao đang chiếm thị trấn này

Bọn tao đã bước vào tầm ngắm của mày
Và mày nghe ngóng tốt hơn bạn tao, mày sẽ thấy
Nó được làm cho chậm lại
Nhắm vào mày, tụi tao là những tên cao bồi đến từ địa ngục
Việc này xảy ra một lần nữa, tụi tao chiến thắng
Không hề khoác lác với đồng bọn

'Nguyên do tối thượng, sự diệt vong của tụi mày
Tới đây vì tụi mày, bọn tao là những tên cao bồi từ địa ngục

Cướp bóc làng mạc, gây cảnh tàn phá
Nhưng tốt hơn là không lấy nó ra khỏi người tao
Tìm thấy thành phố hoang tàn
Nơi đây là của tụi mày
Ra khỏi bóng tối và tiến vào ánh sáng
Những tia lửa bay khắp nơi

Từ khẩu súng 2 nòng của tao, loại 12 ly
Không thể nhốt tao vào trong nhà tù của mày

Mày thấy tụi tao tới
Và tất cả tụi mày bấu víu nhau trốn chạy
Bọn tao đang chiếm thị trấn này

Bọn tao đã bước vào tầm ngắm của mày
Và mày nghe ngóng tốt hơn bạn tao, mày sẽ thấy
Nó được làm cho chậm lại

Nhắm vào mày, tụi tao là những tên cao bồi đến từ địa ngục
Việc này xảy ra một lần nữa, tụi tao chiến thắng
Không hề khoác lác với đồng bọn
'Nguyên do tối thượng, sự diệt vong của tụi mày
Tới đây vì tụi mày, bọn tao là những tên cao bồi từ địa ngục

 
Top