[Lyrics] Cowgirls Don't Cry - Brooks & Dunn

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Her daddy gave her, her first pony
Then taught her to ride
She climbed high in that saddle
Fell I don't know how many times
Taught her a lesson that she learned
Maybe a little too well

Cowgirls don't cry

Ride, baby, ride
lessons in life are going to show you in time
soon enough your gonna know why
it's gonna hurt every now and then
if you fall get back on again
Cowgirls don't cry

She grew up
She got married

Never was quite right
She wanted a house, a home and babies
He started coming home late at night
She didn't let him see it break her heart
She didn't let him see her fall apart

'cause Cowgirls don't cry
Ride, baby, ride
lessons in life are goinna' show you in time

soon enough your gonna know why
it's gonna hurt every now and then
if you fall get back on again
Cowgirls don't cry

Phone rang early one morning
Her momma's voice, she'd been crying
Said it's your daddy, you need to come home
This is it, I think he's dying

She laid the phone down by his head
The last words that he said

Cowgirl don't cry
Ride, baby, ride
Lessons in life show us all in time
Too soon God lets you know why
If you fall get right back on
Good Lord calls everybody home

Cowgirl don't cry
Cha cô cho cô, chú ngựa đầu tiên
Rồi dạy cô cưỡi ngựa
Cô trèo lên yên
Tôi không biết đã ngã bao nhiêu lần
Dạy cô một bài học
Có thể là hơi tốt một chút


Cô gái chăn bò đừng khóc
Đi thôi, đi thôi
Bài học trong cuộc sống sẽ đến với cô đúng lúc
Cô sẽ biết tại sao sớm thôi
Thi thoảng nó sẽ đau một tí
Nếu cô ngã hãy leo lên lần nữa
Cô gái chăn bò đừng khóc

Cô lớn lên

Cô lấy chồng
Không bao giờ là hoàn toàn đúng
Cô muốn một ngôi nhà, một gia đình và những đứa con
Anh ấy bắt đầu về nhà muộn
Cô không cho anh thấy nó đang làm tan nát trái tim cô
Cô không để anh thấy cô gục ngã

Bởi cô gái chăn bò đừng khóc
Đi thôi, đi thôi

Bài học trong cuộc sống sẽ đến với cô đúng lúc
Cô sẽ biết tại sao sớm thôi
Thi thoảng nó sẽ đau một tí
Nếu cô ngã hãy leo lên lần nữa
Cô gái chăn bò đừng khóc

Điên thoại reo một buổi sáng sớm
Giọng mẹ cô, bà đang khóc nức nở
Nói cha cô...,cô cần phải về nhà

Đây rồi, tôi nghĩ là ông đã mất
Cô đặt máy xuống bên đầu ông
Lời cuối cùng mà ông nói

Bởi cô gái chăn bò đừng khóc
Đi thôi, đi thôi
Bài học trong cuộc sống sẽ đến với cô đúng lúc
Cô sẽ biết tại sao sớm thôi
Thi thoảng nó sẽ đau một tí

Nếu cô ngã hãy leo lên lần nữa
Cô gái chăn bò đừng khóc

Chúa cho cô biết quá sớm
Chúa gọi mọi người về nhà


 
×
Quay lại
Top