Lời Dịch - Call Me Beep Me (The Kim Possible Song) - Christina Milian

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️Ooohh yeahh yeah
I'm your basic average girl
And I'm here to save the world
You can't stop me
Cause I'm Kim Pos-si-ble
There is nothin I can't do
When danger calls
Just know that I am on my way


It doesn't matter where or
When there's trouble
If ya just call my name
Kim Possible

Call me, beep me if ya
Wanna reach me
When ya wanna page me it's okay

I just can't wait until I hear
My cell phone ring
Doesn't matter if it's day or night
Everything's gonna be alright
Whenever you need me baby
Call me, beep me if ya
wanna reach me

Message clear, I am here

(Let me reassure you)
I’m never gonna leave you alone
(I am on my way)
You can always count on me
When it gets stuck I’ll help you see
I will help you find your way
(Help you find your way)

It doesn't matter where or

when there's trouble
If ya just call my name

Call me, beep me if ya
wanna reach me
When ya wanna page me it's okay
I just can't wait until I hear
my cell phone ring
Doesn't matter if it's day or night

Everything's gonna be alright
Whenever you need me baby
Call me, beep me if ya
wanna reach me

Call me, beep me if you
wanna reach me
If you wanna page me it’s okay

Doesn't matter where

Doesn't matter when
I will be there for ya til the very end
Danger or trouble
I'm there on the double
You know that you always can call
Kim Possible
Yeaahh yeaah

Call me, beep me if ya

wanna reach me
When ya wanna page me it's okay
I just can't wait until I hear
my cell phone ring
Doesn't matter if it's day or night
Everything is gonna be alright
Whenever ya need me,
whenever you need me baby
Call me, beep me if ya

wanna reach me
When ya wanna page me it's okay
I just can't wait until I hear
my cell phone ring
Doesn't matter if it's day or night
Everything is gonna be alright
whenever you need me baby
Call me, beep me if ya
wanna reach me

Em là cô gái bé bỏng của đời anh
em ở đây để cứu nhân gian này
chẳng thể ngăn nổi bước chân em
vì em chính là kim possible
chẳng có gì mà em không thể là
khi có cuộc gọi hiểm nguy
chỉ cần biết em sẽ đến ngay


dù là ở đâu hay bất cứ lúc nào xảy ra rắc rối, chỉ cần gọi tên tôi
Kim Possible

hãy gọi cho tôi , bấm số
nếu muốn tôi đến
khi nào cần có tôi ở cạnh bên. Chỉ cần nghe tiếng (1)chuông reo là tôi đến ngay bất kể là ngày hay đêm
Mọi thứ sẽ ổn thôi
bất cứ lúc nào bạn cần đến tôitin nhắn đã xoa sạch… tôi đến ngay đây
để tôi bao vệ bạn

để tôi bao vệ bạn
tôi đang trên đường đến
bạn hãy hi vọng vào tôi
mỗi khi gặp bất trắc. tôi sẽ tìm cách giúp bạnrepeat (1)

Dù ở đâu hay nơi nào
tôi cũng dẽ ở đó cho đến phút cuối
khó khăn hay nguy hiểm
tôi cũng sẽ ở cho tới cùng
chỉ cần bạn goi tôi kim possible
repeat (1)

 
Top