[Lyrics] Do Ya - McFly

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Do ya do ya do ya love me
Do ya need a little time?
Do ya do ya do ya want me
Oh to hold you when you cry

Do ya do ya do ya do ya love me
Don't want to here you say maybe
Won't you tell me do you love me?
Coz I wanna know

I'm making a list of the
things that I miss
Whenever we're far apart
The way that you kiss
The taste of your lips
I'm telling you from the heart
Coz baby I just wanna know

Do ya do ya do ya love me
Do ya feel it in your bones?
Do ya do ya dream about me
Oh when you're sleeping on your own

Do ya do ya do ya do ya love me
Don't want to here you say maybe
Won't you tell me do you love me?
Coz I wanna know

I'm making a list of the
things that I miss
Whenever we're far apart
The way that you kiss
The taste of your lips
I'm telling you from the heart
Coz baby I just wanna know

Do ya do ya do ya love me
Do ya need a little time?
Do ya do ya do ya want me
Oh to hold you when you cry

Do ya do ya do ya do ya love me
Don't want to here you say maybe
Won't you tell me do you love me?
Coz I wanna know Yerrr

I'm making a list of the
things that I miss
Whenever we're far apart
The way that you kiss
The taste of your lips
I'm telling you from the heart
Coz baby I just wanna know

Do ya do ya do ya love me
So tell me do you love me
Tell me that you love me
Coz I wanna know

So do ya love me?
Don't want to here you say maybe
Won't you tell me do you love me?
Do you really love me?
So tell me do ya do ya do
ya do ya love me
Coz I wanna know

Do ya love me?
Coz I wanna know
So do ya love me?
Coz I wanna know
Em có yêu anh không
Em có cần một ít thời gian không?
Em có muốn anh
Ôm em khi em khóc không

Em có yêu anh không
Không muốn nghe em nói có lẽ
Em sẽ không nói với anh rằng em yêu anh?
Vì anh muốn biết

Anh đang thực hiện một danh sách những gì anh nhớ
Khi nào chúng ta xa nhau
Cách mà em hôn
Vị trên đôi môi em
Anh nói với em từ trái tim mình
Vì anh chỉ muốn biết

Em có yêu anh không
Em có cảm thấy điều đó trong xuơng tuỷ không?
Em có mơ về anh không
Khi em ngủ một mình

[Đoạn 2, 3, 1, 2, 3]

Em có yêu anh không
Hãy nói với anh, em có yêu anh không
Nói với anh rằng em yêu anh
Vì anh muốn biết

[Đoạn 2, 5]

Em có yêu anh không?
Vì anh muốn biết
Vậy thì e
 

×
Quay lại
Top