Lời Dịch - Better Than Her - Akon

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Lắng nghe và thấu hiểu âm nhạc !
MUSIC VIDEO


Matisse
(What up, girl?)
I can do it better than her
I can do it better than her
I can do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her

Hey, Akon
I'm looking at you, I'm looking at my girl
And it's making me wanna go and question
What I'mma do with you in my world
When I just replace you with that blessing
But I don't know, I can just hear you talking
About your good s.ex lessons
Need you to show me that weapon
Otherwise I can just keep on steppin, girl

You hear there was a party
Tonight and I'd be here
I just saw you lookin' at me
Even though she's here
Everytime I turn around
You seem to be worried about me
(Is dat right?)
What about me?
(Is dat right, girl?)

I can settle down for the things you like
I'm a girl who can take the lead
But I'm still the fall back type
Give you the space you need
Even though I can't explain
How I do the damn thang
I would put it on my life, that I

I'll do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I can do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I can do it better than her
I can do it better than
Hey, hey, hey
If you can do it better
Say hey, hey, hey
Everyone together now
Hey, hey, hey
If you can do it better say
Hey, hey, hey
(Bring it down)

You showed up to the party
For all the wrong reasons
She said if you look over again
That she's leavin'
I don't really feel so bad
Cause I know ya better without her
(Is dat right?)
What about her?
(Is dat right, girl?)

You settle down for the things you like
I'm a girl who can take the lead
But I'm still the fall back type
I'll give you what you need
And even though I can't explain
How I do the damn thang
I can show you tonight

I'll do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I can do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I'll do it better than her
I can do it better than her
I can do it better than
Hey, hey, hey
If you can do it better
Say hey, hey, hey
Everyone together now
Hey, hey, hey
If you can do it better say
Hey, hey, hey

Not only did you come back
And throw that body on me
But you made my eyes see a miracle, miracle
Now I got to decide to do the right thing
Like I was Spike Lee
Tell me would you allow her
To break you off
Break you off

Shake it on me
Shake it on me
Shake it on me
Go ahead
And break it on me
Girl, just make a statement on me

Shake it on me
Shake it on me
Shake it on me
Go ahead
Now break it on me
Girl, just make a statement on me

Hey, hey, hey
If you can do it better
Say hey, hey, hey
Everyone together now
Hey, hey, hey
If you can do it better say
Hey, hey, hey

I'm still better than her
I'm still better than her
(So you can do it better, girl)
I'm still better than her
I'm still better than her
(So you can do it better, girl)
I'm still better than her
I'm still better than her
(So you can do it better, girl)
I'm still better than her
I'm still better than her
(You can do it better, girl)
I'm still better than her
I'm still better than her
I'm still better than her
I'm still better than her
I'm still better than her
I'm still better than her
(You can do it, better!)
Matisse
(Có việc gì thế, cô bé ? )
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta.

Hey, Akon !
Anh đang ngắn nhìn em, anh đang ngắm nhìn cô bé của anh
Và điều đó khiến anh rất muốn đến và chào hỏi
Anh sẽ làm gì với em trong thế giới của anh
Khi anh chỉ thay thế em với niềm hạnh phúc
Nhưng anh không biết, anh chỉ có thể nghe em trò chuyện
Về những bài học trên gi.ường tuyệt vời của em
Cần em cho anh xem vũ khí đó
Nếu không, anh chỉ có thể tiếp tục bước đi thôi, cô bé à

Em nghe nói có một bữa tiệc
Tối nay và em sẽ ở đó
Em vừa thấy anh ngắm nhìn em
Mặc dù, cô ta ở đấy
Mỗi khi em quay lại
Anh có vẻ lo lắng về em
(Phải thế chăng ?)
Còn em thì sao ?
(Phải thế chăng, cô bé ?)

Em có thể giải quyết dần những thứ anh thích
Em là một cô gái có khả năng dẫn lối
Nhưng em vẫn là mẫu người biết điều
Cho anh khoảng không gian anh cần
Mặc dù em chẳng thể giải thích
Sao em lại hành động khốn nạn thế ?
Rằng em, em sẽ dâng hiến cả cuộc đời này, rằng em

Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn
Hey, hey, hey
Nếu em có thể làm tốt hơn
Hãy nói hey, hey, hey
Mọi người cùng nhau nào
Hey, hey, hey
Nếu em có thể làm tốt hơn
Hey, hey, hey.
(Bắt đầu nào).

Anh đã xuất hiện tại bữa tiệc
Vì tất cả những lý do sai trái
Cô ta đã nói liệu anh xem kĩ lại
Rằng cô ta đang bỏ đi
Em thực sự không cảm thấy quá tệ
Vì em biết anh tốt hơn là không có cô ta kè kè ở bên
(Phải thế chăng?)
Cô ta thì sao?
(Phải thế chăng, cô gái?)

Em có thể giải quyết dần những thứ anh thích
Em là một cô gái có khả năng dẫn lối
Nhưng em vẫn là mẫu người biết điều
Cho anh khoảng không gian anh cần
Mặc dù em chẳng thể giải thích
Sao em lại hành động khốn nạn thế ?
Em sẽ cho anh thấy đêm nay

Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em sẽ làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn cô ta
Em có thể làm tốt hơn
Hey, hey, hey
Nếu em có thể làm tốt hơn
Hãy nói hey, hey, hey
Mọi người cùng nhau nào
Hey, hey, hey
Nếu em có thể làm tốt hơn
Hey, hey, hey.

Không chỉ quay lại
Và nhào vào lòng anh
Em còn cho đôi mắt anh nhìn thấy một phép lạ, phép lạ
Bây giờ anh phải quyết định làm điều đúng đắn
Ví như anh là Spike Lee*
Nói anh nghe xem em sẽ cho phép cô ta
Cắt đứt luôn chứ?
Dừng lại chứ?

Lắc lư gần anh
Lắc lư gần anh
Lắc lư gần anh
Tiến lên trước
Và phá vỡ điều đó trong anh
Cô bé, chỉ cần bày tỏ nữa thôi [x2]

Nếu em có thể làm tốt hơn
Hãy nói hey, hey, hey
Mọi người cùng nhau nào
Hey, hey, hey
Nếu em có thể làm tốt hơn
Hãy nói hey, hey, hey.

Em vẫn tốt hơn cô ta
Em vẫn tốt hơn cô ta
(Vì em có thể làm tốt hơn, cô bé à) [x4]
Em vẫn tốt hơn cô ta [x6]
(Em có thể làm, tốt hơn !)

 
Top