[Lyrics] Bulletproof Heart - My Chemical Romance

Lời Bài Hát

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
Gravity, don’t mean too much to me
I’m who I’ve got to be
These pigs are after me, after you
Run away, like it was yesterday
And we could run away, if we could run away
Run away from here.

I got a bulletproof heart
You got a hollow-point smile
Me and your runaway scars got a photograph
Dream on the getaway mile.

Let’s blow a hole in this town
And do our talking with the laser beam
Gun it out of this place in a bullet’s embrace
Then we’ll do it again.

How can they say?
“Jenny could you come back home?”
Cause everybody knows you don’t
Everyone come back
Let me be the one to save you.

Gravity, don’t mean too much to me
I’m who I’ve got to be
These pigs are after me, after you
Run away, like it was yesterday
When we could run away, if we could run away
Run away from here.

I’m shooting out of this room
Because I sure don’t like their company
Stop your preaching right there
Cause I really don’t care
And I’ll do it again.

So get me out of my head
Cause it’s getting quite cramped you know
Coming ready or not
When the motor gets hot
We could do it again.

The papers say
“Charlie won’t you come back home?”
Cause everybody knows you don’t
Wanna give yourself up
Tell the truth and God will save you.

Gravity, don’t mean too much to me
I’m who I’ve got to be
These pigs are after me, after you
Run away, like it was yesterday
And we could run away, if we could run away
Run away from here.

And though I know how much you hate this
Are you gonna be the one to save us
From the black and hopeless feeling
Will you mean it when the end comes reeling?

Hold your heart into this darkness
Will I ever be the light to shine you out
I fear I’ll leave you stranded
Are you gonna be the one left standing?

Gravity, don’t mean too much to me
Is this our destiny?
This world is after me, after you
Run away, like it was yesterday
And we could run away,
Run away, run away
Run away from here
Yeah
Away from here
Away from here
Áp lực, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
Tôi là người tôi phải trở thành
Những rắc rối đang đuổi theo tôi, đuổi theo em
Chạy đi, như thể đó là ngày hôm qua
Và chúng ta có thể chạy đi thật xa, nếu chúng ta có thể cao chạy xa bay
Thật xa nơi này...

Trái tim tôi không đạn nào xuyên thủng
Nụ cười em trống rỗng vô hồn
Tôi và những vết thương lòng của em cùng chụp chung một tấm ảnh
Mơ tưởng đến những dặm xa ta cùng trốn chạy

Thử khoét một hố sâu trong thành phố này
Và "nói chuyện" cùng tia laze
Cứ nã đạn xả láng
Và rồi ta sẽ làm lại lần nữa

Làm sao họ có thể nói thế?
"Jenny về nhà đi con"
Bởi vì tất cả đều biết em sẽ không về
Mọi người đều trở lại
Hãy để tôi cứu em

Áp lực, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
Tôi là người tôi phải trở thành
Những rắc rối đang đuổi theo tôi, đuổi theo em
Chạy đi, như thể đó là ngày hôm qua
Và chúng ta có thể chạy đi thật xa, nếu chúng ta có thể cao chạy xa bay
Thật xa nơi này...

Tôi biến khỏi căn phòng này
Vì chắc chắn tôi không ưa gì bè lũ của họ
Đừng có thuyết giáo nữa
Bởi vì tôi thực sự không quan tâm
Và tôi sẽ làm lại một lần nữa

Nên hãy đẩy tôi ra khỏi tâm tưởng của chính mình
Chật hẹp, tù túng quá rồi các người biết không
Sẵn sàng hay không đi chăng nữa
Động cơ đã nóng lên rồi
Chúng ta có thể làm lại một lần nữa

Đống tiền kia nói
"Charlie con có về nhà không"
Vì tất cả mọi người đều biết cậu sẽ không trở lại
Muốn từ bỏ chính bản thân mình
Nói sự thật và Chúa sẽ cứu vớt cậu

Áp lực, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
Tôi là người tôi phải trở thành
Những rắc rối đang đuổi theo tôi, đuổi theo em
Chạy đi, như thể đó là ngày hôm qua
Và chúng ta có thể chạy đi thật xa, nếu chúng ta có thể cao chạy xa bay
Thật xa nơi này...

Và dù con biết ngài ghét cay ghét đắng điều này
Ngài sẽ là người cứu vớt chúng con?
Khỏi bóng đen và cảm giác vô vọng
Ngài sẽ làm thế khi cái kết quay cuồng?

Giữ trái tim này trong bóng tối
Liệu tôi có bao giờ trở thành ánh sáng cho em không
Tôi sợ rằng mình sẽ bỏ rơi em
Liệu em có là người duy nhất bị loại ra?

Áp lực, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát
Tôi là người tôi phải trở thành
Những rắc rối đang đuổi theo tôi, đuổi theo em
Chạy đi, như thể đó là ngày hôm qua
Và chúng ta có thể chạy đi thật xa, nếu chúng ta có thể cao chạy xa bay
Thật xa nơi này...
Yeah
Xa nơi này
Thật xa nơi này... 

×
Quay lại
Top