Lời Dịch - Baby can I hold you tonight - Boyzone

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️

Im sorry,
Its all that you can say
Years gone by and still
Words dont come easily
Like sorry (like sorry..like sorry..)
Forgive me,
Is all that you can say
Years gone by and still

Words dont come easily
Like forgive me (forgive me...forgive me..)
Forgive me..

But you can say, baby
Baby can I hold you tonight?
Baby, if I told you the right words
Oooh, at the right time
Youll be mine


I love you
Is all that you can say
Years gone by and still
Words dont come easily (words dont come easily..)
Like I love you, I love you..

But you can say, baby
Baby can I hold you tonight?
Baby, if I told you the right words

Oooh, at the right time
Youll be mine

(baby can I hold you...)
But you can say, baby
Baby can I hold you tonight?
Baby, if I told you the right words
Oooh, at the right time
Youll be mine


(baby, if I hold you..)
(baby, can I hold you..) youll be mine..
(baby if I told you..)
(baby, can I hold you..)
Youll be mine..
(baby if I told you..)
Baby, can I hold you.
Anh xin lỗi

Đó là tất cả những gì anh cần phải nói
Một năm đã qua và yên lặng
Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng
Giống như lời xin lỗi
Hãy thứ lỗi cho anh
Đó là tất cả những gì anh cần phải nói
Một năm đã qua và yên lặng
Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng
Giống như lời thứ lỗi của anh

hãy thứ lỗi cho anh

Nhưng anh có thể nói, em yêu
Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay?
Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực
Ngay bây giờ
Em luôn trong tâm trí anh

Anh yêu em
Đó là tất cả những gì anh cần phải nói

Một năm đã qua và yên lặng
Một lời không thể nói ra một cách dễ dàng
giống như anh yêu em


Nhưng anh có thể nói, em yêu
Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay?
Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực
Ngay bây giờ
Em luôn trong tâm trí anh


(em yêu anh có thể giữ em lại..)
Nhưng anh có thể nói, em yêu
Em yêu,anh có thể giữ em lại đêm nay?
Em yêu, nếu anh nói cho em biết sự thực
Ngay bây giờ
Em luôn trong tâm trí anh

 
Top