1. Musicteam

    Musicteam Tổ Chức

    Lời Dịch - All Was Lost – Jacqueline Thụy Trâm, Evan - Jacqueline Thụy Trâm

    All was lost Evan: You were standing there that day On those wooden steps Tears were still running down your face Before you turned and left Why did I not say I exist for you Instead I let my whole life fade from you Jacqueline: Seasons come and go But I’m still lost still long ago Without your love to guide me I can’t find my way back home Can’t remember my name or even myself Living in a world that’s somewhere else Both: All was lost the moment you forgot me Never thought that we’d be just a memory Can’t go on without you You’re my soul I lost my life that day When you walked away All was lost the moment you forgot me Never thought that we’d be just a memory Can’t go on without you You’re my soul I lost my life that day When you walked away Evan: Velvet words of love I used to say Have disappeared I no longer speak Can’t say your word for you’re not here Jacqueline: Teach me how to laugh again If I ever knew Those days are gone You took it all with you Both: All was lost the moment you forgot me Never thought that we’d be just a memory Can’t go on without you You’re my soul I lost my life that day When you walked away Both: All was lost the moment you forgot me Never thought that we’d be just a memory Can’t go on without you You’re my soul I lost my life that day When you walked away Tất cả đã mất Evan: Ngày ấy em đứng đó Trên những bậc thềm gỗ Nước mắt cứ tuôn rơi Rồi em quay bước đi Sao anh không nói với em Rằng anh còn tồn tại là vì em Mà anh lại để cho cả đời này xa rời em Jacqueline: Thời gian qua mau Nhưng đời em vẫn lạc loài như ngày nào Không còn tình yêu anh dẫn lối Em không sao tìm được đường về Em không thể nhớ nổi tên, hay cả chính bản thân mình Em sống trong một cõi khác Cả hai: Tất cả đã mất kể từ cái khoảnh khắc anh quên em Đâu nghĩ rằng giữa đôi ta chỉ còn là kỉ niệm Không thể bước tiếp nếu thiếu anh Anh là linh hồn của em Em đã đánh mất cuộc đời em từ ngày ấy Khi anh cất bước ra đi. Cả hai: Tất cả đã mất kể từ cái khoảnh khắc em quên anh Đâu nghĩ rằng giữa đôi ta chỉ còn là kỉ niệm Không thể bước tiếp nếu thiếu em Em là linh hồn của anh Anh đã đánh mất cuộc đời anh từ ngày ấy Khi em cất bước ra đi. Evan: Những lời tình dịu êm xưa trên môi anh Đã hết rồi Anh đã không còn thốt lên Không sao nói được nữa vì em đã chẳng còn ở đây. Jacqueline: Hãy dạy cho em biết cười Nếu em có thể cười được Những ngày ấy đã qua đi Anh đã mang đi theo anh rồi. Cả hai: Tất cả đã mất kể từ cái khoảnh khắc anh quên em Đâu nghĩ rằng giữa đôi ta chỉ còn là kỉ niệm Không thể bước tiếp nếu thiếu anh Anh là linh hồn của em Em đã đánh mất cuộc đời em từ ngày ấy Khi anh cất bước ra đi. Cả hai: Tất cả đã mất kể từ cái khoảnh khắc em quên anh Đâu nghĩ rằng giữa đôi ta chỉ còn là kỉ niệm Không thể bước tiếp nếu thiếu em Em là linh hồn của anh Anh đã đánh mất cuộc đời anh từ ngày ấy Khi em cất bước ra đi.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP