Lời Dịch - All I Want - Roni Trần

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
You’re all I want, yeah, all I need
You’re all I want, all I need

Blew her up in the club, honeys showed me love
Have to turn them down, though you ain’t around
It’s only one o’clock, when I leave the spot
No more after parties, no more hotel lobbies

Those days, when I didn’t need no one

I played around just for fun
Those days, see those days are long gone
Cuz I found someone

You’re all I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over
Together we grow older
All I want, all I need

If what you say is for real
Then my player days are over
Together we can grow older

Catch you on your cell, on your way home as well
Get you at your place, girl, I just can’t wait
No one knows the deal, they don’t know it’s for real
Think it’s all at night, but it ain’t like that

Those days, when I didn’t need no one

I played around just for fun
Those days, see those days are long gone
Cuz I found someone

You’re all I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over
Together we grow older
All I want, all I need

If what you say is for real
Then my player days are over
Together we can grow older

All I want, all I need
You’re all I want, all I need

You’re all I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over

Together we grow older
All I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over
Together we can grow older

You’re all I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over

Together we grow older
All I want, all I need
If what you say is for real
Then my player days are over
Together we can grow older

We can do this, together
If you want it

All I want is you babe

All I need is you girl
All I need, all I want yeah
Em là tất cả anh muốn, yeah, tất cả anh cần
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần

Dẫn cô nàng đến câu lạc bộ, những cô em ngọt ngào cho anh nếm mùi tình yêu
Cần phải gạt bọn họ ra, dù em yêu không có ở đây
Chỉ mới một giờ sáng thôi, khi anh rời chỗ đó

Không còn tiệc tùng nào, không còn lui tới hành lang khách sạn nào nữa

Những ngày ấy, anh không hề cần một ai
Anh chỉ vui chơi qua đường
Những ngày ấy, nhìn những ngày dài ấy giờ đã trôi đi
Vì anh đã tìm thấy chính mình

Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt

Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu

Hỏi han em trên điện thoại, cũng như là trên đường về nhà
Đưa đón em, em à, anh không thể đợi thêm nữa
Không ai biết gì hết, vì người ta không hề biết sự thực

Cứ nghĩ tất cả chỉ là đêm tối, nhưng không hề như vậy

Những ngày ấy, anh không hề cần một ai
Anh chỉ vui chơi qua đường
Những ngày ấy, nhìn những ngày dài ấy giờ đã trôi đi
Vì anh đã tìm thấy chính mình

Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt

Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu

Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần

Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần

Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu

Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần

Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu
Em là tất cả anh muốn, tất cả anh cần
Nếu điều em nói là thực
Rồi sau đó những ngày tháng rong chơi của anh sẽ chấm dứt
Hai ta cùng nhau vun đắp tình yêu

Chúng ta có thể làm điều này, cùng nhau

Nếu em muốn

Tất cả những gì anh cần là em đấy
Tất cả những gì anh cần là em đó, biết không
Tất cả những gì anh cần, tất cả những gì anh cần, yeah

 
Top