Lời Dịch - All I Want for Christmas Is My Two Front Teeth - Alvin and the Chipmunks

Musicteam

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/12/2008
Bài viết
18.532
▶️
All I want for Christmas
is my two front teeth,
my two front teeth,
see my two front teeth
Gee, if I could only
have my two front teeth,
then I could wish you
"Merry Christmas."


It seems so long since I could say,
"Sister Susie sitting on a thistle!"
Gosh oh gee, how happy I'd be,
if I could only whistle (thhhh, thhhh)

All I want for Christmas
is my two front teeth,
my two front teeth,

see my two front teeth.

Gee, if I could only
have my two front teeth,
then I could wish you
"Merry Christmas!"

It seems so long since I could say,
"Sister Susie sitting on a thistle!"
Gosh oh gee, how happy I'd be,

if I could only whistle (thhhh, thhhh)

All I want for Christmas
is my two front teeth,
my two front teeth,
see my two front teeth.

Gee, if I could only
have my two front teeth,
then I could wish you

"Merry Christ.....Christ...
Happy New Year!"
Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này
Là hai cái răng cửa
Hai cái răng cửa của tớ
Thấy hai cái răng cửa tớ nè
Chà, nếu tớ có thể
Chỉ cần có hai cái răng cửa

Tớ có thể chúc
"Mừng Giáng Sinh"

HÌnh như khá lâu rồi từ khi tớ có thể nói
"Chị Susie ngồi trên cây kế"
Chao, tớ sẽ vui lắm
Nều tớ có thể thì thầm (thhhh, thhhh)

Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này
Là hai cái răng cửa

Hai cái răng cửa của tớ
Thấy hai cái răng cửa tớ nè

Chà, nếu tớ có thể
Chỉ cần có hai cái răng cửa
Tớ có thể chúc
"Mừng Giáng Sinh"

HÌnh như khá lâu rồi từ khi tớ có thể nói
"Chị Susie ngồi trên cây kế"(*)

Chao, tớ sẽ vui lắm
Nều tớ có thể thì thầm (thhhh, thhhh)

Tất cả điều tớ muốn Giáng Sinh này
Là hai cái răng cửa
Hai cái răng cửa của tớ
Thấy hai cái răng cửa tớ nè

Chà, nếu tớ có thể
Chỉ cần có hai cái răng cửa

Tớ có thể chúc
"Mừng Gian....Gian
Chúc mừng năm mới!"

 
Quay lại
Top