Logo CTP

@Kẹo khi nào ava của tớ xong ?
 
Kẹo.ơi.đăg.cái.xah.và.màu.mặt.trăg.đi
ta.chọn1.cái.cái.còn.lại.nhuờg.po.đó
:KSV@05:
po.đồg.ý.k
 
@Mí ĐỪng đùa, ta có cái khác rồi, Kẹo đang làm =))
 
Của PD đây :3
logo-ctp-yellow-black.jpg
 
Sao zợ ? Mí lấy màu j ? :)
 
Quay lại
Top