1. tulong_shiryuu

  tulong_shiryuu Thành viên mới

  liên qua đến học tập xíu nha........ace nào học này rồi giúp mình với

  Một thí nghiệm về hiệu quả cung cấp dưỡng chất trong canh tác lúa trên 3 biểu loại đất khác nhau, kết quả được tìm thấy như sau:

  Nghiệm thức phân bón Năng suất lúa (Mg.ha-1)

  Đất bạc màu Đất phèn Đất phù sa

  0-60-30 2.68 2.35 4.38

  100-0-30 2.94 2.40 6.00

  100-60-0 2.82 3.00 6.05

  100-60-30 4.00 3.90 7.50

  Hãy đánh giá độ phì nhiêu tự nhiên về N, P, K của ba nhóm đất? Trên cơ sở phân tích hàm lượng dưỡng chất trong hạt và rơm, hãy tính toán tỉ lệ N, P, K cây lúa hấp thu từ đất so với tổng lựơng hấp thu sau mỗi vụ (kg/ha) trên Đất phù sa?

  N P K

  (%)

  Rơm 0.2 0.05 0.1

  Hạt 0.15 0.02 0.3

  Biết rằng tỉ lệ Hạt/Rơm khoảng 1
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP