Làm thế nào để diễn tả mục đích trong tiếng Anh!

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi Newsun, 20/4/2010. — 2.139 Lượt xem

 1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  Làm thế nào để diễn tả mục đích trong tiếng Anh!

  1.Hỏi về mục đích

  - why..............? tại sao.........?

  Ex: Why do you want to learn English?

  - what ...........for? để làm gì..........?

  Ex : what did you buy it for?

  - what is the purpose of......? Mục đích của.......là gì?

  Ex: what is the purpose of her visit?

  2. Diễn tả mục đích

  a. For + Noun ( phrase) : để

  Ex: He has gone out for dinner

  I went to the supermarket for some foods

  b. To do.....: để

  Ex: He has gone out to eat dinner

  Lưu ý :
  She has been to the post office for buying stamp ---------> câu này sai

  She has been to the post office to buy stamp -----------> câu này đúng

  Tuy nhiên có trường hợp ngoại lệ

  To be used for doing / to do

  Ex : A knife is used for cutting

  A knife is used to cut ( cả hai câu đều đúng)

  c. In order to do = so as to do

  Ex: He finished work early .He wanted to see the football match.

  ------> H e finished work early in order to see the football match

  + In order not to do = so as not to do

  Ex: We whisper .We didn't want to disturb him.

  -------> So as not to disturrb him, we whisper

  + In order for sb/ sth to do : Để cho ai đó / cái gì làm gì

  Ex: In order for the lift to work you must press this button

  d. with a view to + V_ing : để làm gì , với ý định làm gì

  Ex: With a view to preparing this report, I will visit a number of venues and attended quite a lot of games

  e. So that / In order that + S__V ( can , could , may , might , will, would)

  Ex: I left the letter on the table . I wanted him to see it when he came in

  = I left the letter on the table so that he could see it when he came in

  We were speaking quietly .We didn't want anyone to hear us

  = We were speaking quietly in order that no one could hear it

  f. For fear that S_V ( should): vì sợ rằng

  Ex: I am telling you this for fear that you should make a mistake
   


  diemdamvotu thích điều này.


Đang tải...
Chủ đề liên quan - Làm thế nào Diễn đàn Date
Làm sao để hoà nhập cùng đồng nghiệp trẻ tuổi hơn? Kỹ năng xin việc Hôm qua, lúc 11:55
NGÀNH KẾ TOÁN LÀ GÌ? RA TRƯỜNG LÀM GÌ? Bản tin sinh viên 5/8/2020
Tuổi Hai Mươi: Làm Gì Đây? Vườn thơ 5/8/2020
5 loại công việc phù hợp để làm từ xa Kỹ năng xin việc 5/8/2020
Thỏ đã săn hết, chó săn bị làm thịt!! Suy ngẫm 5/8/2020
Làm cách gì khi phải “cách ly”? Kỹ năng xin việc 4/8/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP