Kinh nghiệm của đảng từ năm 1919 đến nay?

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.473
Em hãy nêu kinh nghiệm của đảng từ năm 1919 đến nay?
giúp em với ai là đc mời một buổi trà đá vỉa hè!:KSV@06:
 

__i.s2.N__

♀Tây♥Môn♥Suy♥Tu yết♀
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/2/2012
Bài viết
1.832
Lịch sử thì bạn nên hỏi cô giáo tiêu yên tử.......chỵ đang dạy lick sử đó.............:Đ:D:D:D Nhanh nên kẻo muộn..........:KSV@05:
 

love_forever15

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
19/9/2010
Bài viết
756
mình nghic bạn nên tham khảo thông tin trên mạng ,vì cái này rất nhiêu giai đoạn ,va phải xét từ nhiều khía cạnh ,với lại không bit yêu cầu chính mữa ,bạn nên nêu rõ ,mình có thẩ giúp bạn tim tài liệu
 

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
Câu hỏi của em rộng quá. Em có thể nêu chi tiết, nguyên văn đề bài và các gợi ý không?
Kinh nghiệm về vấn đề gì?
 

hoatrangnguyen1908

Such a nice day today
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/2/2012
Bài viết
7.473
cài đề nó có thế thui! hix! lên google mỗi nơi một kiểu! hix! k có t/g đi thụ giáo ss tiểu yến tử!:KSV@15:
 

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
red dust

TỔNG KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 – 2000

I CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC .
1/ Giai đoạn 1919 – 1930 : từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến khi Đảng ra đới năm 1930.
- Sau CTTG I , Pháp làm chuyển biến kinh tế - xã hội Việt Nam , tạo điều kiện cho phong trào yêu nước tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản.
- Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc đã làm chuyển biến phong trào yêu nước chống Pháp
- Ba tổ chức Công sản VN ra đời.
- ĐCS VN ra đời 3/2/30 chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo phong trào cách mạng Việt nam

2/ Giai đoạn 1930 – 1945: từ sau khi Đảng Cộng sản VN ra đời đến 2-9-1945.
- Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới và “khủng bố trắng“ của Pháp đã làm bùng nổ phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng
- Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 –1931. Vận động dân chủ 1936 –1939
- Cách mạng tháng Tám 1945 thắng lợi là kết quả của quá trình tập dợt trong 10 năm từ khi Đảng ra đời .
3/ Giai đoạn 1945 – 1954: từ sau cách mạng tháng Tám năm 1945 đến ngày 21-7-1954.
- Sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập,nước ta gặp muôn vàn khó khăn .
- Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954) tiến hành trong điều kiện đã độc lập và có chính quyền ; kháng chiến chống Pháp xâm lược .
- Chiến thắng lịch sử ĐBP 1954 , Pháp rút khỏi nước ta
4/ Giai đoạn 1954– 1975: từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp năm 1954 đến ngày 30-4-1975.
- Nhiệm vụ cách mạng từng miền và nhiệm vụ chung của cả nước là “Kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.
- Miền Nam đấu tranh chính trị phát triển lên “Đồng khởi” , rồi chiến tranh giải phóng .
- Đánh bại chiến lược thống trị và xâm lược thực dân mới của Mỹ : đánh bại chiến lược “Chiến tranh đơn phương”; “Chiến tranh đặc biệt”; “Chiến tranh cục bộ “; “Việt Nam hóa chiến tranh”
- Hiệp định Pari kí kết tạo điều kiện thắng lợi cho ta tiến tới thắng lợi lịch sử 1975.
- Miền Bắc : quá độ lên chủ nghĩa xã hội , chống chiến tranh phá hoại của Mỹ , làm nghĩa vụ hậu phương cho miền Nam .
5/ Giai đoạn 1975– 2000 : từ sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ , cứu nước năm 1975 đến năm 2000.
- Cách mạng Việt nam chuyển sang thời kỳ Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Trong 10 năm đầu (1976-1986) đi lên chủ nghĩa xã hội , bên cạnh thành tựu và ưu điểm , cách mạng nước ta gặp không ít khó khăn, yếu kém , sai lầm ,khuyết điểm đòi hỏi phải đổi mới .
- Từ Đại Hội VI (12-1986) của Đảng , nước ta bước vào thời kỳ đổi mới , đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa tiến lên.
- Đến 2000, đã thực hiện được ba kế hoạch Nhà nước 5 năm .
- Công cuộc đổi mới đã giành thắng lợi , từng bước đưa đất nước ta lên chủ nghĩa xã hội , khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là đúng , bước đi của công cuộc đổi mới là phù hợp.
II/ NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI , BÀI HỌC KINH NGHIỆM .
* Nguyên nhân thắng lợi :
- Nhân dân giàu lòng yêu nước , lao động cần cù sáng tạo , chiến đấu kiên cường , dũng cảm vì độc lập tự do.
- Đảng ta đứng đầu là Bác Hồ , lãnh đạo cách mạng với đường lối đúng đắn , sáng tạo , độc lập ,tự chủ , Đảng lãnh đạo là nhân tố quyết định nhất
* Bài học kinh nghiệm :
- Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội .
- Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do dân và vì dân, nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử .
- Không ngừng củng cố , tăng cường đoàn kết .
- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại,sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế .
- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam


----------

đây nữa
 
Top