KHÓA HỌC: KỸ NĂNG QUẢN LÝ CẤP TRUNG DÀNH CHO CẤP TRƯỞNG PHÒNG – GIÁM SÁT

thu khanh

Banned
Tham gia
11/3/2019
Bài viết
0
TRƯỜNG DOANH NHÂN VIỄN ĐÔNG
NỘI DUNG ĐÀO TẠO


Phần 1:Giới thiệu vai trò quản lý
- Giới thiệu vai trò Quản lý & giám sát
- Các chức năng quản lý
- Các cấp độ quản lý
- Vị trí của người quản lý/giám sát
- Vai trò và trách nhiệm của người quản lý/giám sát
- Các kỹ năng cần thiết của người quản lý

Kết quả
- Thừa nhận các chức năng của quản lý và tự nguyện đảm nhận vai trò trách nhiệm của người quản lý

Phần 2: Hoạch định & Lập kế hoạch.
- Chức năng của Hoạch định.
- Quản lý Thời gian & Tổ chức Công việc.
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.
- Tiến trình lập kế hoạch.
- Mục đích và mục tiêu SMART.
- Kế hoạch hành động.
- Lên lịch làm việc.
- Sơ đồ Gantt, Pert và Theo dõi tiến độ.
- Nguyên tắc Kiểm soát và Kiểm tra.
- PDCA và ứng dụng Kế hoạch – Điều chỉnh.

Kết quả
- Lập kế hoạch hành động phù hợp với mục đích và mục tiêu của bộ phận/ công ty và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả.
- Có các công cụ Quản lý Kế hoạch có khoa học.

Phần 3: Kỹ năng giao tiếp
- Giao tiếp hiệu quả trong công sở hiện đại.
- Các loại hình giao tiếp.
- Tiến trình trao đổi thông tin.
- Những yếu tố tác động quan điểm trong giao tiếp.
- Nghệ thuật Giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Kỹ năng lắng nghe.
- Các trở ngại trong giao tiếp.
- Cách trao đổi thông tin trong tổ chức hiệu quả.
- Các nguyên tắc và chuẩn mực giao tiếp công sở.

Kết quả.
- Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả trong công việc.
- Giao tiếp hiệu quả với đồng nghiệp
- Biết các thức truyền đạt thông tin hiệu quả trong tổ chức.

Phần 4: Ủy thác công việc
- Ủy thác công việc là gì?
- Tầm quan trọng của việc ủy thác.
- Các bước ủy thác công việc.
- Các công việc không được ủy thác.
- Mức độ ủy quyền.
- Xử từ chối của nhân viên khi ủy thác.
- Các nguyên tắc Ủy thác công việc.
- Ủy thác công việc theo PEFORM.

Kết quả
-Ủy thác công việc có kế hoạch, hiệu quả và bảo đảm công việc được thực hiện

Phần 5:Lãnh đạo và động viên
- Lãnh đạo là gì?
- Phân biệt Lãnh đạo và Quản lý.
- Lý thuyết lãnh đạo X và Y.
- Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton.
- Ma trận Lãnh đạo.
- Nghệ thuật Lãnh đạo theo tình huống.
- Sơ đồ phong cách lãnh đạo.
- Quản lý và động viên.
- Nghệ thuật động viên theo Maslow.
- Nghệ thuật động viên theo Herzberg.
- Các cách động viên nhân viên hiệu quả.

Kết quả
- Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên.
- Hiểu được nhu cầu nhân viên và có khả năng tạo động lực bằng các cách thức phù hợp

Phần 6: Làm việc theo Nhóm
- Lợi ích của Làm việc theo Nhóm
- Những giai đoạn phát triển Nhóm
- Lãnh đạo và dẫn dắt Nhóm thành công
- Hợp tác và Phân công công việc
- Chia sẻ niềm tin và sự cống hiến
- Giải quyết xung đột và mâu thuẫn
- Phát huy sức mạnh của Đội trong Tổ chức.

Kết quả
- Nhận thức các giai đoạn hình thành và Phát triển của Nhóm
- Có phương pháp làm việc theo Nhóm hiệu quả.

Phần 7: Đào tạo và hướng dẫn công việc
- Tại sao và khi nào cần đào tạo
- Lợi ích của việc đào tạo
- Nguyên tắc đào tạo và phát triển Nhân viên
- Các mong đợi của người học
- Phương pháp Đào tạo và Kèm cặp hiệu quả.
- Cách đào tạo & phát triển Nhân viên dự phòng
- Quy trình hướng dẫn công việc
- Những nguyên tắc Cần thiết khi Hướng dẫn
- Thực hành Hướng dẫn nhân viên mới

Kết quả
- Có khả năng huấn luyện và hướng dẫn công việc cho nhân viên mới
- Tạo ấn tượng ban đầu tích cực đối với nhân viên mới

Phần 8: Đánh giá và Phản hồi KQCV
- Phản hồi kết quả công việc là gì?
- Thiết lập tiêu chuẩn kết quả công việc.
- Cách xây dựng hệ thống KPI công việc.
- Quy trình xây dựng hệ thống Đánh giá KQCV
- Quy trình phản hồi kết quả công việc
- Các bước phản hồi kết quả công việc
- Phân loại Phản hồi Kết quả công việc
- Những khó khăn cần chú ý khi phản hồi.

Kết quả
- Có khả năng xây dựng tiêu chuẩn công việc, đánh giá phản hồi kết quả công việc hiệu quả
- Có khả năng Phản hồi KQCV chính xác và hiệu quả

Phần 9: Giải quyết vấn đề & Ra quyết định
- Vấn đề và các dạng vấn đề
- Tiến trình giải quyết vấn đề
- Các kỹ thuật giải quyết vấn đề
- Phương pháp Giải quyết Vấn đề hiệu quả
- Ứng dụng công cụ trong Giải quyết Vấn đề.
- Những khó khăn thường gặp khi giải quyết vấn đề
- Ra quyết định trong Lãnh đạo
- Những phương pháp Ra quyết định hiệu quả
- Những vấn đề cần chú ý khi Ra quyết định.
- Cơ sở Ra Quyết định.
- Phân tích SWOT và Phân tích Kế hoạch công việc
- Thực hành.

Kết quả
- Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống
- Có khả năng phân tích rủi ro khi Ra quyết định lãnh đạo hợp lý
- Có khả năng Xây dựng nếp làm việc hiệu quả và phòng ngừa sai sót

THÔNG TIN KHÓA HỌC:
- Lịch khai giảng: Thường xuyên
- Học phí: 1.800.000/ học viên (Ưu đãi cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên giảm 5%)
- Liên hệ: 0981680714 (khanh) - 02862713588
 
Quay lại
Top