KHÓA HỌC: KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO ĐỘI NHÓM

thu khanh

Banned
Tham gia
11/3/2019
Bài viết
0
TRƯỜNG DOANH NHÂN VIỄN ĐÔNG
NỘI DUNG ĐÀO TẠO


Phần 1: Giới thiệu vai trò quản lý
- Quản lý & giám sát.
- Các chức năng quản lý.
- Các cấp độ quản lý.
- Vị trí của người quản ly.
- Vai trò và trách nhiệm của quản lý.
- Các kỹ năng của người quản lý.

Kết quả
- Thừa nhận các chức năng của quản lý và tự nguyện đảm nhận vai trò trách nhiệm của người quản lý.

Phần 2: Hoạch định cá nhân
- Tiến trình lập kế hoạch cá nhân.
- Mục đích và mục tiêu SMART.
- Kế hoạch hành động.
- Sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc.
- Lên lịch làm việc.

Kết quả
- Lập kế hoạch hành động phù hợp với mục đích và mục tiêu của bộ phận/ công ty và tổ chức công việc cá nhân hiệu quả.

Phần 3: Làm việc trong đội
- Đội là gì?
- Những lợi ích và hạn chế của đội.
- Những giai đoạn phát triển đội.
- Những đặc tính của đội làm việc hiệu quả.

Kết quả
- Có khả năng xây dựng, phát triển và thúc đầy đội làm việc hướng đến mục tiêu chung.

Phần 4: Kỹ năng giao tiếp
- Định nghĩa giao tiếp.
- Tiến trình trao đổi thông tin.
- Những yếu tố tác động đến quan điểm trong giao tiếp.
- Các hình thức giao tiếp.
- Giao tiếp phi ngôn ngữ.
- Kỹ năng lắng nghe.
- Các trở ngại trong giao tiếp.
- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn giao tiếp trong công việc.

Kết quả
- Xác định các yếu tố cần thiết cho việc giao tiếp hiệu quả trong công việc.
- Giao tiếp hiệu quả với cấp trên, đồng nghiệp và cấp dưới.
- Xác định các thức truyền đạt thông tin hiệu quả trong tổ chức.

Phần 5: Ủy thác công việc
- Ủy thác công việc là gì?
- Tầm quan trọng của việc ủy thác.
- Các bước ủy thác công việc.
- Các công việc không được ủy thác.
- Xử lý những phản ứng của nhân viên đối với việc ủy thác.

Kết quả
- Ủy thác công việc có kế hoạch, hiệu quả và bảo đảm công việc được thực hiện.

Phần 6: Phong cách lãnh đạo
- Lãnh đạo là gì?
- Lý thuyết lãnh đạo X và Y.
- Các phong cách lãnh đạo.
- Mạng lưới quản lý của Blake and Mouton.
- Lãnh đạo theo tình huống.
- Ứng dụng các phong cách lãnh đạo.

Kết quả
- Chọn lựa, sử dụng và điều chỉnh phong cách lãnh đạo phù hợp theo tình huống công việc và năng lực của nhân viên.

Phần 7: Động viên nhân viên
- Quản lý và động viên.
- Các lý thuyết về động viên.
- Các cách động viên nhân viên.

Kết quả
- Hiểu được nhu cầu của nhân viên và có khả năng tạo ra các yếu tố làm cho nhân viên cảm thấy thích thú trong công việc bằng các cách thức phù hợp.
- Tiêu chuẩn kết quả công việc.
- Các loại phản hồi kết quả công việc.

Phần 8: Đào tạo trên công việc
- Tại sao và khi nào cần đào tạo.
- Lợi ích của việc đào tạo.
- Các mong đợi của người học.
- Các bước đào tạo trên công việc.
- Hướng dẫn nhân viên mới.

Kết quả
- Có khả năng đào tạo công việc cho nhân viên một cách có hiệu quả.
- Tạo ấn tượng ban đầu tích cực đối với nhân viên mới.

Phần 9: Phản hồi kết quả công việc
- Phản hồi kết quả công việc là gì?
- Quy trình phản hồi kết quả công việc.
- Các bước phản hồi kết quả công việc.
- Tiêu chuẩn kết quả công việc.
- Các loại phản hồi kết quả công việc.

Kết quả
- Có khả năng xây dựng tiêu chuẩn kết quả công việc, đánh giá và thực hiện các buổi đánh giá phản hồi kết quả công việc hiệu quả.

Phần 10: Giải quyết vấn đề
- Vấn đề và các dạng vấn đề.
- Tiến trình giải quyết vấn đề.
- Các kỹ thuật giải quyết vấn đề.
- Những khó khăn thường gặp khi giải quyết vấn đề.

Kết quả
- Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định một cách có hệ thống.

THÔNG TIN KHÓA HỌC
- Lịch khai giảng: Thường xuyên
- Học phí: 1.800.000/ học viên (Ưu đãi cho nhóm học viên đăng ký từ 3 người trở lên giảm 5%)
- Liên hệ: 0981680714 (khanh) - 02862713588
 
Quay lại
Top