Khi Phương Tây cạo đầu

emhocngu0k

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/9/2011
Bài viết
118
Nguồn : http://en.wikipedia.org/wiki/Tonsure
cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
576720_366461686738724_333726540012239_1077226_1685081479_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
550160_366461780072048_333726540012239_1077232_455024006_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầucạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
545707_366461583405401_333726540012239_1077221_1296607627_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
562954_366461640072062_333726540012239_1077224_1431287161_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
155445_366461553405404_333726540012239_1077219_1015346675_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
577315_366461700072056_333726540012239_1077227_980146658_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
562376_366461713405388_333726540012239_1077228_880133721_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
559613_366461596738733_333726540012239_1077222_1059687184_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
581408_366461616738731_333726540012239_1077223_113226888_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
535696_366461656738727_333726540012239_1077225_321681003_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
522472_366461730072053_333726540012239_1077229_1957808839_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
546759_366461763405383_333726540012239_1077231_1585069517_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
576023_366461846738708_333726540012239_1077235_550361499_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
318113_366461863405373_333726540012239_1077236_1580068159_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
528743_366461793405380_333726540012239_1077233_1924943306_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
522800_366461823405377_333726540012239_1077234_624512234_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
528469_366461893405370_333726540012239_1077237_1625253676_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
533461_366461913405368_333726540012239_1077238_508771588_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
150981_366461936738699_333726540012239_1077239_1452855649_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
574715_366461966738696_333726540012239_1077240_1959090787_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
525562_366461976738695_333726540012239_1077241_430821928_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
545579_366461993405360_333726540012239_1077242_1197537631_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
531437_366462013405358_333726540012239_1077243_247780726_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
543308_366462073405352_333726540012239_1077244_1996119417_n.jpg

cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu cao dau cạo đầu
 

John NG

What will be will be
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/8/2011
Bài viết
1.603
Kiểu tóc đẹp :D:D:D:D Mai thử làm 1 cú xem sao :D:D:D:D:D
 

catarina

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/4/2011
Bài viết
59
đẹp !!!
 

pingpoong.96

lại qua đi 1 chặng đường.
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/3/2012
Bài viết
1.906
cũng bt thui!
 
Top