Khái niệm hệ thống chính trị ở nước ta và xây dựng hệ thống chính trị hiện nay

gaconueh2005

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
3/3/2013
Bài viết
4.056
Câu hỏi : Khái niệm hệ thống chính trị ở nước ta, mục tiêu, quan điểm xây dựng hệ thống chính trị trong thế kỉ đổi mới hiện nay, liên hệ thực tế.

Khái niệm hệ thống chính trị ở nước ta.


Trước 1986 Đảng ta chưa sử dụng khái niệm HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ chỉ sử dụng khái niệm hệ thống Vô Sản, Hệ thống chính chính trị này thay cho hệ thống chuyên chính vô sản.

- Theo nghĩa rộng: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ toàn bộ lĩnh vực chính trị của đời sống XH với tư cách là 1 hệ thống bao gồm: Các tổ chức, các chủ thể chính trị, các cơ quan chính trị, hệ tư tưởng và các chuẩn mực pháp luật…

- Theo nghĩa hẹp: HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ là các tổ chức, các cơ quan thực hiện chức năng chính trị trong XH như: Các Đảng chính trị, các cơ quan, nhà nc, các tổ chức chính trị XH có cơ quan trực tiếp hay gián tiếp tới quyền chính trị.

- Hệ thống chính trị ở VIỆT NAM hiện nay bao gồm Đảng, Nhà nc, Mật trận tổ quốc và 5 đoàn thể chính trị- xã hội (Tông Liên đoàn Lao Động VIỆT NAM, Đoàn Thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ VIỆT NAM, Hội Cựu chiến binh VIỆT NAM, Hội Nông Dân VIỆT NAM) và mối q.uan hệ giữa các thành tố trong hệ thống. Dưới sự lãnh đạo của Đảng nhần thực hiện quyền lợi chính trị của nhân dân XÃ HỘI CHỦ NGHĨA và thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh XH công bằng, dân chủ văn minh.
........
Các bạn có thể xem chi tiết ở bên dưới nhé
ST
 

Đính kèm

  • PP544040.doc
    44 KB · Lượt xem: 2.349
Top