Khắc phục sự cố các vấn đề kết nối Wi-Fi trong iPad và iPhone

hung9abmt

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/4/2010
Bài viết
234
Quản trị mạng - Dù thích hay không thích, nhưng cùng với sự gia tăng về số lượng các thiết bị iPhone và iPad đang được sử dụng, ngày càng có nhiều vấn đề có liên quan đến việc kết nối Wi-Fi.
Trong bài các mẹo khắc phục sự cố mạng LAN không dây, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách gỡ rối các vấn đề kết nối Windows, router và vật lý. Tuy nhiên nếu đang gặp phải các vấn đề WLAN với iPhone hoặc iPad, bạn có thể thực hiện theo các bước gỡ rối kết nối được chúng tôi cung cấp trong bài này.
1. Bắt đầu bằng cách kiểm tra lại các kết nối vật lý. Luôn bắt đầu từ đây và thực hiện theo các chỉ dẫn trong bài Khắc phục sự cố mạng không dây, bước 1.
2. Tiếp đến, thẩm định rằng adapter Wi-Fi của iPad hay iPhone đã được lắp đặt và đang làm việc đúng cách. Vì iPhones, iPads và iPod touch có các chipset 802.11 bên trong nên bạn không cần thẩm định lại việc lắp đặt, tuy nhiên vẫn cần kiểm tra xem hệ thống có kích hoạt tính năng Wi-Fi hay chưa. Chạm (tap) vào Settings / Wi-Fi. Nếu Wi-Fi ở trạng thái OFF, hãy chạm vào slider để thiết lập trạng thái ON. Khi Wi-Fi ở trạng thái ON, bộ chỉ thị cường độ tín hiệu Wi-Fi sẽ xuất hiện ở góc trên bên trái màn hình chủ của thiết bị.
iPhone1.jpg


Hình 1: Thẩm định rằng Wi-Fi của máy khách đã được bật
3. Thẩm định rằng các thiết lập LAN của router không dây là đúng. Thực hiện theo các hướng dẫn trong bài Khắc phục sự cố mạng không dây, bước 3 để truy cập vào tiện ích quản trị của router và xác định xem dải địa chỉ IP và subnet đang được gán cho các máy khách.
4. Thẩm định các thiết lập TCP/IP của máy khách để bảo đảm kết nối Wi-Fi của iPhone. Trở về trang phần Settings / Wi-Fi trên iPhone, iPad hoặc iPod của bạn và tìm tên mạng (SSID) của bạn trên danh sách "Choose a Network".

 • Nếu tên mạng của bạn không có trong danh sách, router của bạn có thể đang được đặt ở chế độ ẩn SSID. Hãy kích "Other" và nhập vào tên mạng một cách thủ công.
 • Nếu mạng của bạn xuất hiện trong danh sách không có dấu kiểm bên cạnh, máy khách iPhone OS không được kết nối. Chạm vào tên mạng để thực hiện kết nối. Bạn sẽ được nhắc nhở về mật khẩu; nhập vào mật khẩu và tap "Join". Nếu bạn đã thử lặp lại nhưng quá trình vẫn thất bại, hãy chuyển sang bước 8.
 • Nếu dấu kiểm tra đã xuất hiện ở bên trái tên mạng, hãy tiếp tục các bước theo thứ tự.
Khi bạn kết nối vào một mạng nào đó, bánh xe quay tròn sẽ xuất hiện ở bên phải mạng mục tiêu trên iPad hoặc iPhone của bạn. Khi bánh xe này biến mất, tap vào mũi tên hướng sang phải sau phần tên mạng để xem địa chỉ IP được gán cho máy khách.

 • Nếu địa chỉ IP của máy khách được đã kết nối được thiết lập ở trạng thái "Static" nhưng không nằm trong dải LAN IP của router (xem bước 3), hãy tap "DHCP" để thiết lập một địa chỉ IP tự động và tap "Renew Lease".
 • Nếu địa chỉ IP của máy khách để trắng hoặc máy khách lặp đi lặp lại hành động kết nối nhưng sau đó nhanh chóng hủy kết nối, hãy chuyển sang bước 8.
 • Nếu địa chỉ IP của máy khách nằm trong dải LAN IP của router, hãy tiếp tục.
iPhone2.jpg

Hình 2: Thẩm định địa chỉ IP của máy khách
5. Khi máy khách iPhone của bạn có địa chỉ IP hợp lệ nằm trong dải LAN IP của router, hãy sử dụng lệnh “ping” để thẩm định kết nối. Bước này khác nhau khi thực hiện trên iPhone, iPad hay iPod vì Apple không đưa vào một ứng dụng “ping” cụ thể cho các thiết bị này. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể thẩm định kết nối mạng của mình như dưới đây.

 • Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng ping, hãy bắt đầu bằng cách sử dụng Safari để kiểm tra truy cập Internet. Bạn có thể bắt đầu bằng cách duyệt, cho ví dụ đến Bing.com chẳng hạn. Nếu mở thành công website này thì chúng mừng bạn: Bạn đã có kết nối!
 • Nếu có thông báo lỗi "Cannot Open Page", thì bạn cần thực hiện một số hành động khác. Duyệt đến tiện ích quản trị của router (chẳng hạn như http://192.168.1.1). Nếu bạn có thể mở trang này, khi đó bạn đã có thể kết nối đến router nhưng router lại có vấn đề gì đó. Tham khảo mẹo khắc phục sự cố mạng không dây của chúng tôi để có thêm các thông tin chi tiết.
 • Nếu không truy cập được tiện ích quản trị của router hoặc thiết bị khác có kết nối với LAN của router, bạn cần khắc phục sự cố kết nối bằng cách khác. Sử dụng iTunes để download và cài đặt ứng dụng “ping”, chẳng hạn như ứng dụng Network Ping Lite được cung cấp bởi MochaSoft. Sử dụng ứng dụng đó để ping địa chỉ LAN IP của router như hiển thị bên dưới. Nếu hành động ping đến router này thất bại, hãy bỏ qua bước 6.
 • Nếu hành động ping đến router thành công, hãy tiếp tục thực hiện hành động này với các máy khách không dây và chạy dây khác trong mạng mà bạn muốn truyền thông với. Nếu hành động ping thất bại, sự cách ly AP có thể đã bị kích hoạt hoặc đích đến có thể sử dụng tường lửa để khóa các thông tin gửi đến. Thực hiện theo các hướng dẫn được cho trong bài Khắc phục sự cố mạng không dây, bước 5.
iPhone3.jpg

Hình 3: Gửi lưu lượng test bằng Safari hoặc Bing​
6. Nếu máy khách không dây iPhone OS vẫn không thể kết nối, lấy địa chỉ IP hợp lệ hoặc ping router của bạn, đây là thời điểm tìm kiếm các vấn đề cụ thể. Router và máy khách phải sử dụng các chuẩn 802.11 có khả năng tương thích. Cụ thể là:

 • Với các iPhones và iPod touch cũ được tích hợp chuẩn 802.11bg. Chúng có thể kết nối với các router 802.11b, 11g hoặc 11n (một hoặc lưỡng băng tần) nhưng không thể kết nối đến router 11a.
 • Các iPod touch thế hệ thứ ba đã tích hợp chuẩn 802.11n đơn băng tần nhưng hoạt động như các máy khách 802.11bg. Chúng tương thích với các router hoạt động với các thiết bị cũ.
 • iPad mới đã tích hợp chuẩn 802.11n lưỡng băng tần và có thể kết nối với các router 802.11 (gồm cả 11a). Mặc dù vậy, các iPad trước đó đã trải nghiệm các vấn đề về WLAN cho các iPad, đặc biệt trong việt kết nối lại với các router 11n.
Để xác định các chuẩn 802.11 nào router của bạn hỗ trợ, hãy tìm kiếm các logo đã được nhận thực Wi-Fi dưới đây trong các hướng dẫn, tìm kiếm các sản phẩm đã được nhận thực Wi-Fi tại Wi-Fi Alliance website. Khi bạn đã xác nhận rằng router của mình và máy khách là tương thích với nhau, hãy kiểm tra các thiết lập không dây của router như được mô tả trong bài Khắc phục sự cố mạng không dây, bước 6.
7. Nếu máy khách không dây tương thích và router có thể “nghe” được nhau nhưng không thể kết nối hoặc trao đổi lưu lượng, hãy tìm kiếm lỗi kiểu bảo mật. Máy khách phải hỗ trợ chế độ bảo mật được yêu cầu bởi router: Open, WEP, WPA, hoặc WPA2. Trừ khi WLAN đặt ở chế độ Open (chế độ không an toàn), router và máy khách phải được cấu hình các khóa giống nhau để mã hóa lưu lượng giữa chúng. So sánh các thiết lập bảo mật WLAN của router với các thuộc tính kết nối không dây của máy khách và cố gắng so khớp chúng.

 • Để cấu hình lại các tham số bảo mật cho một mạng mà bạn đã kết nối đến, tap vào mũi tên chỉ sang phải sau tên mạng, sau đó tap "Forget this Network".
 • Để cấu hình lại các tham số bảo mật cho các mạng khác, chọn tên mạng (hoặc tap "Other" và nhập vào tên mạng một cách thủ công).
 • Nếu router của bạn sử dụng WEP, thiết lập chế độ bảo mật Security thành WEP và copy khóa WEP đầu tiên của router vào trường "Password" của máy khách.
 • Nếu router của bạn WPA-Personal, thiết lập chế độ Security của máy khách là WPA và copy mật khẩu của router vào trường "Password" của máy khách.
Nếu router của bạn sử dụng mã hóa WPA2-Personal, thiết lập Security của máy khách là WPA2 và copy mật khẩu của router vào trường "Password" của máy khách.
Nếu router của bạn sử dụng mã hóa WPA hoặc WPA2-Enterprise, thiết lập Security của máy khách là WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enterprise và tiếp tục cài đặt 802.1X trong bước 8.
Nếu bạn chọn kiểu bảo mật sai hoặc nhập sai mật khẩu, khi tap "Join" sẽ thường tạo ra một thông báo lỗi. Mặc dù vậy, lỗi kiểu có thể xuất hiện khi router mà bạn đã kết nối trước được cấu hình lại. Trong trường hợp đó, tốt nhất hãy chọn "Forget this Network" và bắt đầu lại thử tục kết nối từ đầu.
iPhone5.jpg
iPhone4.jpg
Hình 4: So khớp các thiết lập bảo mật giữa máy khách và router
8. Bảo đảm RADIUS đang làm việc. WPA và WPA2-Enterprise ghi máy khách vào mạng và phân phối khóa mã hóa bằng cách sử dụng RADIUS server có tính năng 802.1X. Tham chiếu các mẹo Khắc phục sự cố mạng không dây, bước 8 để kiểm tra các thiết lập RADIUS của router.
9. Nếu RADIUS làm việc nhưng các yêu cầu truy cập của máy khách bị từ chối, hãy tìm hiểu các vấn đề về 802.1X Extensible Authentication Protocol (EAP). Máy khách của bạn phải hỗ trợ một hoặc nhiều EAP được yêu cầu bởi máy chủ RADIUS và phải cung cấp đăng nhập hợp lệ.

 • Nếu máy chủ RADIUS của bạn yêu cầu PEAP, chỉ cần thiết lập Security của máy khách là WPA-Enterprise hoặc WPA2-Enterprise và nhập vào mật khẩu cũng như username đã được gán.
 • Nếu RADIUS server yêu cầu kiểu EAP khác, bạn phải hoàn tất cài đặt WPA2-Enterprise/802.1X bằng cách sử dụng tiện ích cấu hình hoặc profile cấu hình.
10. Nếu máy khách iPhone OS dường như vẫn không thể kết nối, dường như lúc nào cũng rất chậm, hoặc mất kết nối thường xuyên, bạn có thể đang gặp các vấn đề không dây mức thấp hơn. Tham khảo mẹo khắc phục mạng của chúng tôi, bước 10 và 11 để có thêm hướng dẫn chi tiết về vấn đề này. Để hỗ trợ thêm cho việc gỡ rối, bạn có thể cài đặt thêm một số ứng dụng miễn phí. Cho ví dụ:

 
Top