job, career, profession khác nhau thế nào??

Newsun

Born to be Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.426
- Job: khi nói đến job, bạn nói đến một công việc nói chung, ví dụ: I got a job as soon as I graduated.
- Career: khi bạn dùng từ này, bạn đã nói đến một công việc cụ thể,hoặc một nghề cụ thể , ví dụ: I had to give up many things to persuit my career.
Trong một số trường hợp job và career có thể đc dùng như nhau, ví dụ my job is/ my career is...
Profession: cái này ám chỉ một lĩnh vực chuyên sâu, hoặc một người nào đó đã rất bờ rồ trong lĩnh vực nào đó thì họ sẽ dùng My profession is... __________________
 
Top