"It's time and it's high time"

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
It's time, it's high time:có nghĩa là "đã tới lúc làm gì"để diến tả thời gian mà một việc nên được làm ngay
-Cấu trúc:
it's time+S+V(p2)
it's time you started to work
its time+(for +O)+Infinitive
It's time for her to go to bed
Sửa
To Infinitive chứ bạn! Nhưng thường người ta dùng It's ( high ) time + for sb + To Infinitive cho rõ ràng.
Ex : It's time to go home.
It's time for us to go home.
Nhưng :
It's time we went home.
 
Top