Its hay it's?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Its hay it's?

Ex: 'The dog ate its food very quickly.'

Khi nào chúng ta sử dụng its hay it’s?

Itsit's có cách phát âm giống nhau nhưng nghĩa và cách sử dụng của chúng hoàn toàn khác nhau.
Its: I-T-S. Đây là đại từ sở hữa, vai trò giống như my, your, his, her, our và their. Hãy xem những ví dụ sau:
• I lost my mobile phone yesterday.
• You haven't finished your homework yet.
• He visited his parents last weekend.
• The dog ate its food very quickly.
• Look at that car. Its windows are broken.
Do vậy chúng ta dùng its wkhi nói về một vật nào đó thuộc sở hữu của 1con vật hoặc 1 sự vật nào đó.
It's: I-T-dấu phẩy-S, đây thực chất là 2 từ đã được nối lại với nhau, it và is, gọi là dạng rút gọn.
Ví dụ: it's hot today được rút gọn t ừ it is hot today. Sau đây là một số dạng rút gọn khác, tất cả đều dùng dấu phẩy để nối 2 từ.
I’ll = I will
He'd = he would
They've = they have
Một điều quan trọng nữa là it's ikhông chỉ là dạng rút gọn của it và is mà còn là dạng rút gọn của it và has, ở trong thì hiện tại hoàn thành. Ví dụ:
• It has been raining becomes it's been raining.
• It has stopped becomes It's stopped.
 
Top