ISO thực phẩm 22000 - An toàn thực phẩm

Linhthuhoang

Thành viên mới
Tham gia
1/7/2020
Bài viết
4
Giới thiệu chứng nhận ISO 22000: thực phẩm an toàn có nghĩa là kiểm soát full sự hiện diện của các mối nguy từ thực phẩm trong thực phẩm tại thời điểm tiêu thụ. An toàn thực phẩm không là theo dõi từng công đoạn mà là cố gắng tổng hợp của all các bên tham dự vào chuỗi thực phẩm, bao gồm nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi, nhà cung cấp chính phê chuẩn nhà sản xuất, Người VC, Người điều hành cửa hàng, người bán buôn, người bán lẻ, Người cung ứng dịch vụ ăn uống, cửa hàng dịch vụ TP và nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, Chất làm sạch, Phụ gia & chất bảo quản & nguyên liệu & nhà sản xuất dịch vụ. Ngay cả điều này chứa Thuốc trừ sâu, phân bón & thuốc thú y. Việc khai triển thành công FSMS giúp tổ chức ngăn ngừa những trở ngại như sự hiện diện của Vi khuẩn, Độc tố & Sự ăn mòn, v.v. Trước lúc xảy ra và Đề xuất thực hiện khắc phục.

các yếu tố chính của chứng nhận FSMS (ISO 22000):

Giao tiếp tương tác: Truyền thông hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo rằng all các mối nguy có thể diễn ra đều được XĐ & kiểm soát full ở mỗi bước trong chuỗi thực phẩm.

quản lý hệ thống: Tương thích với ISO 9001

Các chương trình điều kiện tiên quyết: (PRP)

các nguyên tắc HACCP: plan HACCP

Việc ứng dụng ISO thực phẩm - ISO 22000: 2018 phải là 1 quyết định được lên kế hoạch của bất cứ trung tâm nào; mẫu mã và hành động & thời gian nhất thiết về căn bản phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Môi trường công ty

- Chuỗi quan hệ

- sản phẩm hoặc Dịch vụ mà trung tâm đã xử lý.

- chu trình được phê duyệt

- Quy mô & cấu trúc công ty

- thách thức quan hệ đến SP và quá trình.

Hiệu trưởng: chứng nhận ISO 22000: 2018 (HACCP)

- phân tích mối nguy: Sinh học, hóa học, vật lý.

- XĐ CCP: xđịnh Điểm theo dõi quan trọng của Chuỗi TP.

- Kiểm soát: gây dựng các điểm giám sát trọng yếu và các biện pháp ngăn ngừa tại đấy.

- theo dõi của CCP.

- xđịnh các hành động Khắc phục.

lưu giữ hồ sơ.

Kiểm toán bên thứ 3

lợi ích của chứng nhận ISO 22000:

- ISO 22000 giúp doanh nghiệp cung ứng những sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

- ISO 22000 là 1 phương pháp tiếp cận khoa học

- hành động trách nhiệm thực phẩm an toàn của các bên trong Chuỗi thực phẩm.

- Lợi thế khó khăn

- ISO 22000 viện trợ doanh nghiệp, Chính phủ & cộng đồng.

Lộ trình cho QMS ISO 9001: 2008: Lộ trình và plan cho chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000 về căn bản phụ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, thế nhưng cốt yếu dưới đây là các yếu tố chính của chứng nhận FSMS (ISO 22000: 2005).

- XĐ các yêu cầu của ISO 22000: 2018 đối với đơn vị của bạn .

- Ra quyết định thực hiện / chứng nhận ISO.

- Nhận hàng ngũ lành nghề hay thuê dịch vụ của các chuyên gia tư vấn ..

- xác định phân tách GAP.

- Lập plan thực hiện.

- mẫu mã, hành động, nhận thức về Chính sách, hướng dẫn sử dụng & SOP.

- xây dựng & nhận xét HT & chu kỳ.

- xđịnh ranh giới của hệ thống kiểm soát & thể hiện các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu đối với.

- bảo đảm các bước này phù hợp và tuân thủ.

- sau đó được phát triển, nhận xét ở nội tại & nhận xét của bên thứ ba là cần thiết để bảo đảm HT tiếp tục thực hiện.
 
Top