Intent hay intention?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.584
Intent hay intention?
intent.jpg


Ví dụ: 'I went to the bank with the intention of opening a bank account'

Sự khác nhau giữa intention và intent?
Cả 2 từ intentintention đều là danh từ, xuất phát từ cùng 1 động từ intend, mang nghĩa 1 kế hoạch , 1 dự định, 1 ý định ở trong đầu.

Về nghĩa, chỉ có sự khác biệt đôi chút giữa 2 danh từ này. Cả 2 từ đều mạng nghĩa là 1 dự định, 1 kế hoạch, 1 ý định làm gì đó. Nhưng có sự khác nhau trong cách sử dụng. Intent được dùng trong các tình huống lịch sự, trang trọng hơn như trong luật pháp, …trong khi đó Intention được dùng trong nhiều tình huống hơn, như là ngôn ngữ thường ngày vậy.

Về mặt ngữ pháp, Intent là danh từ không đếm được còn Intention lại là danh từ đếm được.
Ví dụ: trong 1 bài báo tường thuật về 1 phiên tòa, bạn có thể đọc thấy: "He was carrying a gun with intent to commit a bank robbery."
Trong khi đó, trong đối thoại hàng ngày với bạn bè, người ta có thể nói là “ I went to the bank with the intention of opening a bank account, but I forgot to take my passport, so I couldn't even do that."

Có một sự khác biệt quan trọng nữa là Intent cũng có thể làm tính từ được trong khi Intention chỉ là danh từ. Lúc này Intent mang nghĩa là determined = kiên quyết/ nhất định.
Ví dụ: "She was intent on becoming an actress, so she went to drama school even though it was against her parents' wishes."
 
Top