In case and In case of :)

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
In case + a clause = If it is true that = trong trường hợp ,nếu đúng là
Ex : In case you are wondering why Sam is here- let me explain.
If cũng được dùng với cấu trúc này nhưng khi đó nghĩa của 2 cấu trúc có chút khác biệt :
In case + a clause : related to anticipation ( the fact of seeing st might happen in the future and perhaps doing st about it now ( : chỉ sự lường trước )
Ex : Take an umbrella in case it rains.( Cầm ô theo trong trường hợp trời mưa nhé !
smile.gif
)( lường trước trời có thể mưa và bây giờ cầm luôn ô )

If + a clause :related to the possibility of st happening (chỉ nói về khả năng hđ có thể xra chứ không hề đề cập đến ý lường trước )
Ex : If it rains ,I will stay at home ( nếu trời mưa ,tôi sẽ ở nhà )

ngoài ra còn có cấu trúc : (Just) in case :because of the possibility of st happening
Ex :You probably won't need to call - but take my number,just in case .

--- In case of st = If there is / There are st :If st happens
Ex : In case of fire,ring the alarm bell.
=If there is fire ,ring the alarm bell .
 
Top