I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Stevie Wonder

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
903
I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOUStevie Wonder - 1984

"I Just Called to Say I Love You" is a ballad (khúc đồng quê) written, produced, and performed by Stevie Wonder and with a Golden Globe and an Academy Award for Best Original Song and three Nominations at the 27th Grammy Awards.

The Woman in Red is a 1984 American romantic comedy film, winning an Academy Award for Best Original Song for "I Just Called to Say I Love You", performed by Stevie Wonder.


No New Year's Day to celebrate
Không, không chút tân xuân để mừng
No chocolate covered candy hearts to give away
Chẳng, chẳng tí kẹo ngọt hình tim để tặng

No first of spring,
Chẳng đầu xuân qua,
No song to sing
Không khúc ca để hát
In fact here's just another ordinary day
Nữa kìa thêm một chuỗi ngày buồn thơ buồn thẫn

No April rain
Không mưa Tháng Tư
No flowers bloom
Cho hoa hé nụ
No wedding Saturday within the month of June
Dụ đám cưới về chiều Thứ Bảy cho Tháng Sáu đỡ trông
But what it is, is something true
Nhưng xá là chi khi chút gì rất thật
Made up of these three words that I must say to you
Khẽ bật trong ba từ mà anh muốn ngỏ cùng em

I just called to say I love you
Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
I just called to say how much I care
Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
I just called to say I love you
Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
And I mean it from the bottom of my heart
Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng anh

No summer's high
Không hè lên cao
No warm July
Ấm tình tháng Bảy
No harvest moon to light one tender August night
Chẳng ánh trăng tròn soi sáng trung thu đêm rằm

No autumn breeze
Không gió thu sang
No falling leaves
Bay lá thu vàng
Not even time for birds to fly to southern skies
Chẳng cả thời gian trời nam tung cánh cho chim bay về

No Libra sun
Không Thiên Bình Dương
No Halloween
Hóa Trang Dạ Hội
No giving thanks to all the Christmas joy you bring
Chẳng tạ ơn ai đem niềm vui đến Giáng Sinh rộn ràng
But what it is, though old so new
Nhưng có xá gì, dẫu xưa vẫn mới
To fill your heart like no three words could ever do
Chỉ với 3 từ không lời chi khác đong đầy lòng em

I just called to say I love you
Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
I just called to say how much I care, I do
Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
I just called to say I love you
Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
And I mean it from the bottom of my heart
Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng anh

I just called to say I love you
Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
I just called to say how much I care, I do
Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu

I just called to say I love you
Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
of my heart
đáy lòng anh

No New Year's Day to celebrate
Không, không chút tân xuân để mừng
No chocolate covered candy hearts to give away
Chẳng, chẳng tí kẹo ngọt hình tim để tặng
But what it is, is something true
Nhưng xá là chi khi chút gì rất thật
Made up of these three words that I must say to you
Khẽ bật trong ba từ mà anh muốn ngỏ cùng em

I just called to say I love you
Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
I just called to say how much I care, I do
Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
I just called to say I love you
Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
of my heart
đáy lòng anh

I just called to say I love you
Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
I just called to say how much I care, I do
Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
I just called to say I love you
Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
of my heart
đáy lòng anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top