1. LEQUOCAN

  LEQUOCAN Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

  I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU (Lời Dịch Anh Việt) Stevie Wonder

  I JUST CALLED TO SAY I LOVE YOU
  Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

  Stevie Wonder - 1984

  "I Just Called to Say I Love You" is a ballad (khúc đồng quê) written, produced, and performed by Stevie Wonder and with a Golden Globe and an Academy Award for Best Original Song and three Nominations at the 27th Grammy Awards.

  The Woman in Red is a 1984 American romantic comedy film, winning an Academy Award for Best Original Song for "I Just Called to Say I Love You", performed by Stevie Wonder.


  No New Year's Day to celebrate
  Không, không chút tân xuân để mừng
  No chocolate covered candy hearts to give away
  Chẳng, chẳng tí kẹo ngọt hình tim để tặng

  No first of spring,
  Chẳng đầu xuân qua,
  No song to sing
  Không khúc ca để hát
  In fact here's just another ordinary day
  Nữa kìa thêm một chuỗi ngày buồn thơ buồn thẫn

  No April rain
  Không mưa Tháng Tư
  No flowers bloom
  Cho hoa hé nụ
  No wedding Saturday within the month of June
  Dụ đám cưới về chiều Thứ Bảy cho Tháng Sáu đỡ trông
  But what it is, is something true
  Nhưng xá là chi khi chút gì rất thật
  Made up of these three words that I must say to you
  Khẽ bật trong ba từ mà anh muốn ngỏ cùng em

  I just called to say I love you
  Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
  I just called to say how much I care
  Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
  I just called to say I love you
  Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
  And I mean it from the bottom of my heart
  Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng anh

  No summer's high
  Không hè lên cao
  No warm July
  Ấm tình tháng Bảy
  No harvest moon to light one tender August night
  Chẳng ánh trăng tròn soi sáng trung thu đêm rằm

  No autumn breeze
  Không gió thu sang
  No falling leaves
  Bay lá thu vàng
  Not even time for birds to fly to southern skies
  Chẳng cả thời gian trời nam tung cánh cho chim bay về

  No Libra sun
  Không Thiên Bình Dương
  No Halloween
  Hóa Trang Dạ Hội
  No giving thanks to all the Christmas joy you bring
  Chẳng tạ ơn ai đem niềm vui đến Giáng Sinh rộn ràng
  But what it is, though old so new
  Nhưng có xá gì, dẫu xưa vẫn mới
  To fill your heart like no three words could ever do
  Chỉ với 3 từ không lời chi khác đong đầy lòng em

  I just called to say I love you
  Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
  I just called to say how much I care, I do
  Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
  I just called to say I love you
  Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
  And I mean it from the bottom of my heart
  Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng anh

  I just called to say I love you
  Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
  I just called to say how much I care, I do
  Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu

  I just called to say I love you
  Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
  And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
  Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
  of my heart
  đáy lòng anh

  No New Year's Day to celebrate
  Không, không chút tân xuân để mừng
  No chocolate covered candy hearts to give away
  Chẳng, chẳng tí kẹo ngọt hình tim để tặng
  But what it is, is something true
  Nhưng xá là chi khi chút gì rất thật
  Made up of these three words that I must say to you
  Khẽ bật trong ba từ mà anh muốn ngỏ cùng em

  I just called to say I love you
  Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
  I just called to say how much I care, I do
  Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
  I just called to say I love you
  Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
  And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
  Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
  of my heart
  đáy lòng anh

  I just called to say I love you
  Vừa mới gọi, để tỏ ‘thương em nhiều’
  I just called to say how much I care, I do
  Lại gọi về, lo ‘lo biết bao’ nhiêu
  I just called to say I love you
  Rồi gọi nữa, ‘thương thương thương’ lắm
  And I mean it from the bottom of my heart, of my heart,
  Gói gọn trong ba từ tự đáy lòng…đáy lòng…lòng anh…
  of my heart
  đáy lòng anh

  Translated and Subtitled by Lê Quốc An

   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP