1. Newsun

  Newsun Believe in Good Thành viên thân thiết

  "I haven't" và "I don't have"-Đơn giản nhưng vẫn có người cần biết đấy

  Have là một động từ khá thú vị vì dnó được dùng với nhiều mục đích khác nhau.Đôi khi đây là một trợ động từ.Chẳng hạn trong thì hiện tại hoàn thành,t nói "OI have seen that film".Have ở đây không thực sự có 1 nghĩa gì,nó chỉ giúp cho động từ chính see.Các trợ động từ khác như do cũng được dùng tương tự: Do you have a pen?
  Trong trường hợp này,do là trợ động từ,còn have lại là động từ chính(mang nghĩa là "Có")Vì thế bạn nên nhớ đôi khi have là động từ chính,đôi khi lại là trợ động từ.Vấn đề mà Vân muốn đề cập đến ở đây la sự khác biệt giữa I haven't và I don't have.
  Khi chúng ta nói I don't have a pencil,chúng ta dùng do làm trợ động từ còn have là động từ chính như đã nói.Còn nhiều ví dụ:: I don't have a car. Do you have a pencil?
  Đôi khi chúng ta nghe 1 thằng nào đó nói I haven't a clue[​IMG] nhưng dùng haven't theo cách này không thực sự thông dụng.Vì thế người ta thường không nói I haven't a pen, hay I haven't a book mà nói I don't have a pen, hay I don't have a book.
  Trong Tiếng Anh Anh,chúng ta có thể nghe thấy người ta nói I've got như trong câu I've got a book, I've got a pen, I've got a new car.
  Ở đây have được dùng như 1 trợ động từ cho động từ chính get và chúng ta vẫn có thể dùng I haven't: I haven't got a pen,I haven't got a new car

  Nói tóm lại bạn cần nhớ là have co thể là động từ chính,có thể là trợ động từ. Nếu nó là động từ chính ,ta cần 1 trợ động từ đi cùng vói nó khi phủ định (như do chẳng hạn).Còn khi have là trợ động từ,nó đi kèm với 1 động từ chính và hỗ trợ cho động từ chính đó: Have you got a mad dog?Chính vì vậy cố gắng đừng nói I haven't a mad dog[​IMG]
   


  coconutdiemdamvotu thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP