I haven't and I don't have- Khác nhau thế nào?

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Giữa I haven't và I don't have thì cái nào là đúng vì đôi khi nghe thấy người ta dùng I don't have mà không hiểu tại sao họ lại không dùng I haven't.


Have là một động từ khá thú vị vì nó được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Đôi khi đây là một trợ động từ, chẳng hạn trong thì hiện tại hoàn thành: I have seen that film, 'have' ở đây không thực sự có một nghĩa gì, nó chỉ giúp cho động từ chính 'see'.

Các trợ động từ khác như 'do' cũng được dùng tương tự : Do you have a pen? mà trong trường hợp này 'do' là trợ động từ.

Nhưng trong ví dụ : Do you have a pen?'have' lại là động từ chính, nó mang nghĩa là Có. Vì thế nên nhớ là đôi khi 'have' là trợ động từ và đôi khi là động từ chính.

Câu hỏi của chúng ta ở đây là về sự khác biệt giữa I haven't và I don't have. Khi chúng ta dùng I don't have, như trong câu I don't have a pen, chúng ta dùng 'have' như một động từ chính, với nghĩa là Có, ví dụ: I don't have a car. Do you have a pencil?

Chúng ta cần trợ động từ 'do' để hỗ trợ động từ chính mà động từ chính ở trường hợp trên là 'have'.

Đôi khi chúng ta nghe một người nào đó nói I haven't a clue nhưng dùng haven't theo cách nay thực sự không phải là thông dụng. Vì thế chúng ta thường không nói I haven't a pen, hay I haven't a book mà chúng ta thường nơi I don't have a pen, hay I don't have a book.

Trong tiếng Anh của người Anh, bạn có thể nghe nói I've got như trong câu I've got a book, I've got a pen, I've got a new car.

Ở đây, 'have' được dùng như trợ động từ cho động từ chính get và trong trường hợp này chúng ta có thể dùng haven't như trong câu I haven't got a book hoặc Have you got a new car?

Điều quan trọng là nhớ rằng 'have' có thể là một động từ chính và có thể là trợ động từ. Nếu là động từ chính chúng ta cần một trợ động từ đi cùng với nó như trợ động từ 'do' khi dùng ở phủ định hoặc câu hỏi và do vậy có câu Have you got a new car?

Khi 'have' là trợ động từ , nó hỗ trợ cho động từ chính khác: Have you got a new car? Nhưng cố gắng đừng nói I haven't a new car.
 
Top