I believe there is more - Don Moen

Trong chuyên mục 'Bài hát hay' đăng bởi casanohu, 25/3/2010. — 1.371 Lượt xem

 1. casanohu

  casanohu Cựu quản lý

  I believe there is more - Don Moen  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You have been good to me [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You have been good to me [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You have been gracious [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You have been faithful [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Meeting my needs [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lord, it's so plain to see [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You have been good to me [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]I have been given so much I can't even [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Begin to thank You [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Chorus: [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]And still I believe there is more [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]I believe there is more [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]I believe [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]So open my hands to receive [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]All that Your love has in store [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lord, I believe [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Everything I have done [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]All that I've said and sung [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lifting Your story giving You glory [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]That's just the beginning [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Father, I know there is more [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Power to heal and restore [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Miracles wonders blessings unnumbered [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Love never-ending [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial](Chorus) [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Exceeding abundantly [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]More than our minds can imagine [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Love overflowing [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]You are bestowing [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Day after day after day [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial](Verse 1) [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial](Chorus 2x) [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial] [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lord, I believe [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lord, I believe [/FONT]
  [FONT=Trebuchet MS, Verdana, Arial]Lord, I believe [/FONT]
   
Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP