1. av886

    av886 Thành viên KSV

    Hướng dẫn cách sử dụng tính năng lọc dữ liệu trong excel

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

    Tính năng lọc dữ liệu trong excel là chức năng vô cùng hưu ích giúp chúng ta tìm kiếm dữ liệu một cách nhanh chóng, sử dụng lọc dữ liệu chúng ta sẽ hỗ trợ công việc một cách tốt và chính xác hơn.
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP