HOW DEEP IS YOUR LOVE - Lời Dịch Anh Việt

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.158
HOW DEEP IS YOUR LOVEThe Bee Gees - 1977


Robin Gibb, Maurice Gibb, and Barry Gibb


I know your eyes in the morning sun
Thấy đôi mắt ấy trong ánh dương ban mai
I feel you touch me in the pouring rain
Cảm mơn trớn dịu dàng qua mưa trút mưa bay
And the moment that you wander far from me
Và khoảnh khắc em lãng xa anh mãi
I wanna feel you in my arms again
Muốn cảm thấy em trong vòng tay trở lại

And you come to me on a summer breeze
Và em đến với anh bên cơn gió hè nhè nhẹ
Keep me warm in your love then you softly leave
Sưởi ấm trong anh chút tình, rồi ra đi thật khẽ

And it's me you need to show,
Chính anh là người em cần bảo,
How deep is your love
Tình em sâu nặng biết bao
How deep is your love
Tình em sâu thẳm dường nào
How deep is your love
Tình em sâu đậm làm sao
I really mean to learn
Ý anh thật lòng muốn biết
'Cause we're living in a world of fools
Vì ta đang sống trong cõi phỉnh lừa
Breaking us down
Chực mong ta chia biệt
When they all should let us be
Biết khi nào cõi ấy để chúng ta yên
We belong to you and me
Để ta thuộc về ta vĩnh viễn

I believe in you
Lòng tin trường tồn
You know the door to my very soul
Em mở cho anh lối cửa tâm hồn
You're the light in my deepest darkest hour
Em là ánh sáng soi phút giây thẫm tối
You're my saviour when I fall
Khi anh ngã em là cứu rỗi
And you may not think
Có lẽ em chua nghĩ tới
I care for you
Anh lo, lo đứng lo ngồi
When you know down inside
Biết khi nào rồi em mới hiểu
That I really do
Anh lo, lo biết bao nhiêu

And it's me you need to show,
Chính anh là người em cần bảo,
How deep is your love
Tình em sâu nặng biết bao
How deep is your love
Tình em sâu thẳm dường nào
How deep is your love
Tình em sâu đậm làm sao
I really mean to learn
Ý anh thật lòng muốn biết
'Cause we're living in a world of fools
Vì ta đang sống trong cõi phỉnh lừa
Breaking us down
Chực mong ta chia biệt
When they all should let us be
Biết khi nào cõi ấy để chúng ta yên
We belong to you and me
Để ta thuộc về ta vĩnh viễn

And you come to me on a summer breeze
Và em đến với anh bên cơn gió hè nhè nhẹ
Keep me warm in your love then you softly leave
Sưởi ấm trong anh chút tình, rồi ra đi thật khẽ

And it's me you need to show,
Chính anh là người em cần bảo,
How deep is your love
Tình em sâu nặng biết bao
How deep is your love
Tình em sâu thẳm dường nào
How deep is your love
Tình em sâu đậm làm sao
I really mean to learn
Ý anh thật lòng muốn biết
'Cause we're living in a world of fools
Vì ta đang sống trong cõi phỉnh lừa
Breaking us down
Chực mong ta chia biệt
When they all should let us be
Biết khi nào cõi ấy để chúng ta yên
We belong to you and me
Để ta thuộc về ta vĩnh viễn

How deep is your love
Tình em sâu nặng biết bao
How deep is your love
Tình em sâu thẳm dường nào
How deep is your love
Tình em sâu đậm làm sao

I really mean to learn
Ý anh thật lòng muốn biết
'Cause we're living in a world of fools
Vì ta đang sống trong cõi phỉnh lừa
Breaking us down
Chực mong ta chia biệt
When they all should let us be
Biết khi nào cõi ấy để chúng ta yên
We belong to you and me
Để ta thuộc về ta vĩnh viễn

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Hiệu chỉnh:
Top