Holiday và holidays

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
Trong tiếng Anh của người Anh, hình thức holidays thường được dùng để chỉ những kỳ nghỉ lớn trong năm. Trong những trường hợp khác ta dùng holiday.

Ví dụ:
Where are you going for your summer holiday(s)?
Bạn sẽ đi nghỉ hè ở đâu?
Next Monday is a public holiday.
Thứ hai tới là một ngày lễ công cộng.
Trong tiếng Anh ta dùng lối nói “on holiday”. Người Mỹ thường dùng từ “vacation”.Người Anh dùng “ vacation” để chỉ thời gian đại học nghỉ học. Holiday được dùng trong tiếng Anh của người Mỹ chỉ ngày lễ công cộng (như Lễ Tạ ơn) mà người ta có thể hoặc không làm việc vào ngày đó.
 
Top