Hình thức sở hữu và of

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
11/11/2008
Bài viết
9.575
đôi khi chúng ta có thể dùng hoặc sở hữu cách( the boy's name)
hoặc một cụm từ với of ( the name of boy), nhưng thường chúng chỉ dùng một cách. Chúng ta thường dùng dạng sở hữu cách với người và động vật.

EX: my friend's house
the dog's owner
chúng ta thường dùng of cho vật chứ ko dùng hình thức sở hữu
EX: the side of the house NOT the house's side
the result of the match NOT the match's result
nhưng chúng ta dùng of với người khi có một cụm từ dài
the house of one of our teachers at college
the address of those people we met in spain NOT those people we met in spain's address
Chúng ta có thể dùng cả hai cấu trúc sở hữu và of cho nơi chốn và các tổ chức
London's museum or the museum of london
Sở hữu của thời gian:
Chúng ta có thể dùng dạng sở hữu để nói khi nào hoặc bao lâu
last week's concert
today's TV program
about a month's work
 
Top