Hình nền Conan tổng hợp....

gongtengxinyi_1412

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/1/2010
Bài viết
473
Hình này do mình sưu tầm lâu rồi, giờ up lên cho mấy bác coi thử, dừng, bác nào có ành về Conan đẹp thì cho tớ với :)

21591278756355.jpg


tập thể mọi người nè :)


67631278756419.jpg


anh Kid và chị Aoka

28421278756471.jpg


dễ thương ko nè :d

47301278756544.jpg


cái này ở movie 6

36841278756596.jpg


có cả Ynuyasha nữa,tiếc là thiếu sseshoumaru oỳ :((

36551278756671.png


thám tử Hakuba, dẹp zai wá..

81311278756720.jpg

Kid của chúng ta đây:KSV@12:

95591278757075.jpg


hình này do mình vẽ, đừng xấu thì mấy bác cũng chém vừa thui nhaz ...:)

68971278757173.jpg


và hình này nữa...

85621278757212.jpg

nhìn họ đẹp đôi wá...:KSV@03:
67251278757281.jpg

lãng mạn wá đi...:KSV@13:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

My mae

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2010
Bài viết
123
 

My mae

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2010
Bài viết
123
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/152563.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/149389.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/149364.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/36785.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/39099.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/39030.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2006-03-18-17503.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2006-06-20-23791.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2006-05-25-22373.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2006-10-12-34429.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2007-01-21-41624.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2008-10-05-118257.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2009-09-28-202604.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2009-09-06-195715.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-05-21-280991.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-05-23-281797.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-06-10-288811.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-06-22-293734.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-15-303368.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-13-302648.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-10-300936.jpg
 

My mae

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2010
Bài viết
123
:KSV@07:

http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2008-05-06-100025.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-01-29-239847.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-03-05-252793.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-04-09-265990.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-05-23-281801.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-05-30-284450.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-06-04-286293.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-05-30-284441.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-06-04-286309.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-06-22-293731.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-07-299724.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-10-300904.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-11-301769.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/2010-07-15-303379.png
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/208594.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/207295.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/207294.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/207292.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/178192.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/171214.jpg
 

My mae

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/6/2010
Bài viết
123
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/39119.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/39055.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/36778.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/36435.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/cd68c28430080b09b9017245191dfd97.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/0e72431a3c06b91f3f67f946b558326b.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/216a023349e7499c31e426403ec310ac.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/6f0d7399932846edabb1c9adaee413a8.png
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/12d8837260b1ea0cb62d0e414f3a31b6.png
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/4821c66b52998780df9ee275123a85b0.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/f63c84426669aed197230b9798d25acd.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/preview566e7a4ed1fab29b23f1238949f6.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/c9714bdec36f4ce51f5b9935005c25fc.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/83ea6ce1472ee5697f50d3b1c0ff0675.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/9539b4bf295cf1ca0f8f438338528238.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/43aba0f924340fb0fbc5e955df7606db.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/c220f64a575270e3fce60ac9c92a3613.png
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/9eaffd7467323a2fbe521dca5068e00b.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/bd805641968ebab275b9541364359674.jpg
http://i1017.photobucket.com/albums/af297/abcxyzmae/Conan/a951336902937fe0c5fae164ee198ec0.jpg
 
Top