1. CUMAY2017

    CUMAY2017 Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Hiệp hội Ung thư Mỹ chỉ cách phát hiện sớm 6 loại ung thư, trước khi có các dấu hiệu bệnh?

    Mọi người có thể được phát hiện các tổn thương tiền ung thư hoặc bệnh lý ung thư ở giai đoạn thật sớm nếu thực hiện các bước hướng dẫn của Hiệp hội Ung thư Mỹ.

    Video Clip này được chèn từ YouTube. Bạn có thể xem trên các trình duyệt có hỗ trợ HTML5.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Hiệp hội Ung Diễn đàn Date
Luyện nghe phản xạ Tiếng Nhật đơn giản qua hội thoại-Video 6 Tiếng Nhật 17/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP