Help me giải câu này với

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
3.096
Tại sao nói nền chuyên chính Jacobin (Giacobanh) là đỉnh cao của cách mạng tư sản Pháp?

*phân tích rõ ra dùm em sự tiến bộ của phái Giacobanh so với phái Ghirongdanh luôn, tại ông thầy em bắt buộc -.-! chỉ gấp mai em thi
 

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
Em tham khảo bài này xem


1. Tình hình kinh tế xã hội nước Pháp trước cách mạng

a. Kinh tế;

- Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là nước nông nghiệp

+ Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc hậu, năng suất thấp.

+ Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột nông dân nặng nề.

- Công thương nghiệp phát triển

+ Máy móc sử dụng ngày càng nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)

+ Công nhân đông, sống tập trung

+ Buôn bán mở rộng với nhiều nước.

b. Chính trị:

*Trước cách mạng Pháp là một nước quân chủ chuyên chế , vua nắm mọi quyền .

* Xã hội :có 3 đẳng cấp :

+ Đẳng cấp quý tộc : có mọi quyền , không đóng thuế

+ Đẳng cấp tăng lữ: có mọi quyền , không đóng thuế

+ Đẳng cấp 3 gồm tư sản , nông dân, bình dân thành thị , làm ra của cải ,không có quyền về chính trị , phải đóng thuế , và làm nghĩa vụ phong kiến .Nông dân chiếm 90% dân số , tư sản đứng đầu đẳng cấp thư ba vì họ có học , có quyền lợi kinh tế , nhưng không có tiền

- Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

2.Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hòa được thành lập:

- Ngày 10 - 8 - 1792 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lập chính quyền công xã cách mạng (phái Girôngđanh); bắt vua và hoàng hậu.

- Ngày 21 - 9 Quốc hội tuyên bố lập nền Cộng hòa thứ nhất, xử tử nhà vua.

- Đầu năm 1793, nước Pháp đứng trước khó khăn mới.

+ Trong nước: bọn phản động nổi dậy; đời sống nhân dân khó khăn.

+ Bên ngoài: Liên minh phong kiến châu Âu đe dọa cách mạng.

- Ngày 31 - 5 - 1793 quần chúng Pa-ri nổi dậy, lật đổ phái Gi-rông-đanh, giành chính quyền về tay phái Gia-cô-banh (Ngày 2 - 6).

3.Nền chuyên chính Giacôbanh - đỉnh cao của cách mạng:

- Trước những khó khăn, thử thách nghiêm trọng, Chính quyền Gia-cô-banh đã đưa ra những biện pháp kịp thời, hiệu quả:

+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân, tiền lương cho công nhân.

+ Thông qua hiến pháp mới, mở rộng tự do dân chủ.

+ Ban hành lệnh "Tổng động viên".

+ Xóa nạn đầu cơ tích trữ...

- Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành nhiệm vụ chống thù trong giặc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.( Rô-be-xpi-e: ý chí sắt đá, tinh thần dân tộc không khoan nhượng trước kẻ thù vì lợi ích của nhân dân, một con người kiên định "không thể đảo ngược được".(

- Trong lúc cách mạng đang lên, mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo chính ngày 27 - 7 - 1794 đã đưa chính quyền vào tay bọn phản động, cách mạng Pháp thoái trào.

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII:

- Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản điển hình:

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng với những tàn dư của nó.

+ Giải quyết được vấn đề dân chủ (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi của công nhân).

+ Hình thành thị trường dân tộc thống nhất mở đường cho lực tư bản chủ nghĩa ở Pháp phát triển.

+ Giai cấp tư sản lãnh đạo, nhưng quần chúng quyết định tiến trình phát triển của cách mạng.

-Mở ra thời đại thắng lợi và củng cố quyền thống trị của giai cấp tư sản trên phạm vi thế giới.
 

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
3.096
hic, tks a rất nhiều, nhưng mà ko ổn lắm, em đâu thể ziết hết như zậy zo bài làm đc :KSV@08:

tìm trên google cũng toàn thấy giống đáp án của a ko ah :KSV@16:
 

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
Em cần làm rõ được những ý này


Tóm tắt: Trong điều kiện hoàn cảnh đặc biệt của cách mạng Pháp (1873), phái Jacobin thực hiện hàng loạt chính sách (vấn đề ruộng đất cho nông dân, xây dựng cơ sở pháp lý...), giải quyết triệt để nhiệm vụ dân tộc, dân chủ của cuộc cách mạng tư sản. Tuy có một số cực đoan, hạn chế song thể hiện tính tiến bộ, điển hình của cách mạng Pháp
 

red dust

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/12/2011
Bài viết
3.096
mấy ý đó thì e biết rồi, nhưng cái chính là em ko biết phân tích -.-! ngâm cứu sgk cũng hok đc nhiêu hết ak
 

xuanhung_xd9

thichhohap.com
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2011
Bài viết
1.997
anh tìm được cho em ý thứ nhất. sự tiến bộ của phái Giacobanh
http://baigiang.violet.vn/present/show/entry_id/220449


----------

Và đây nữa:


- Sau khi nắm chính quyền, phái Giacôbanh đã thông qua một loạt những biện pháp nhằm giải quyết những vấn đề cấp bách của cách mạng. Dựa trên nguyện vọng của quần chúng nhân dân và phát huy được tính tích cực của họ, phái Giacôbanh đã đạt được những thành quả đáng kể trong việc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, bảo vệ những thành quả của cách mạng Pháp.
+ Thứ nhất về vấn đề ruộng đất :
+ Thứ hai về luật giá tối đa:
+Thứ ba thanh toán thù trong giặc ngoài:
+ Thứ tư đấu tranh chống Giáo hội.

- Chính sách của phái Giacobanh
+ Xó bỏ mọi nghĩa vụ của nông dân với phong kiến, chia ruộng đất cho nông dân
+ Ban hành luật giá tối đa đối với lương thực - thực phẩm, xoá nạn đầu cơ tích trữ....
+ Ban hành lệnh "Tổng động viên", xây dựng đội quân CM hùng mạnh
---> Nhờ đó đã chống đ­ược thù trong giặc ngoài
---> Cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao.


----------

chính sách phái Ghirongdanh

Em mở sách lịch sử đọc lại đi, chỉ cần đưa ra được các chính sách trong thời kỳ cai trị của phái Ghirongdanh. Từ đó em lập bảng so sánh các chính sách của 2 triều đại.

- Kết luận: ........ là được.
 
Top