HAPPY NEW YEAR - ABBA (Anh - Việt)

LEQUOCAN

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/9/2018
Bài viết
1.159
HAPPY NEW YEAR
ABBA

Facebook: https://www.facebook.com/le.quocan.146/videos/165840831242209/

No more champagne
Chẳng còn champagne
And the fireworks are through
Và pháo hoa cũng đã tàn
Here we are, me and you
Đây chỉ còn ta và bạn
Feeling lost and feeling blue
Thấy lạc lõng và buồn miên man
It's the end of the party
Cuộc vui nào cũng đến lúc tan
And the morning seems so grey
Và sáng nay dường như xám mây
So unlike yesterday
Khác hôm qua trời lộng lẫy
Now's the time for us to say
Giờ là lúc chúng ta tỏ bày

Happy New Year
Năm Mới Hạnh Phúc
Happy New Year
Cung Chúc Tân Niên
May we all have a vision now and then
Thi thoảng chúng ta đều có một tầm nhìn riêng
Of a world where every neighbor is a friend
Về một cõi nơi mọi người là bạn hữu, láng giềng
Happy New Year
Tân Niên Tân Phúc
Happy New Year
Năm Mới An Khang
May we all have our hopes, our will to try
Mong nhiều hy vọng, ý chí đấu tranh vững vàng
If we don't we might as well lay down and die
Nếu ta không, ta có lẽ cũng vùi thây bỏ mạng
You and I
Tôi và bạn

Sometimes I see
Đôi lúc ta nhìn ra
How the brave new world arrives
Lối tân thế giới gan dạ khai hoa
And I see how it thrives
Và xem nó đâm chôi nẩy lá
In the ashes of our lives
Trên đống tro tàn đời ta
Oh yes, man is a fool
Ôi con người sao ngốc thế
And he thinks he'll be okay
Và cứ nghĩ mình sẽ yên bề
Dragging on, feet of clay
Lê lết bước chân nặng nề
Never knowing he's astray
Không biết đường đi lối về
Keeps on going anyway
Cứ đi lạc vào cõi u mê

Happy New Year
Năm Mới Hạnh Phúc
Happy New Year
Cung Chúc Tân Niên
May we all have a vision now and then
Thi thoảng chúng ta đều có một tầm nhìn riêng
Of a world where every neighbor is a friend
Về một cõi nơi mọi người là bạn hữu, láng giềng
Happy New Year
Tân Niên Hoan Hỉ
Happy New Year
Năm Mới An Lành
May we all have our hopes, our will to try
Mong hy vọng tràn trề, đầy ý chí đấu tranh
If we don't we might as well lay down and die
Nếu ta không, ta có lẽ cũng vùi thân dưới cỏ xanh
You and I
Tôi và anh

Seems to me now
Dường như bây giờ
That the dreams we had before
Những giấc mộng mà trước đây ta mơ
Are all dead, nothing more
Đều chết dở, không gì hơn
Than confetti on the floor
Xác hoa giấy trên sàn còn vương
It's the end of a decade
Đã đến lúc thập niên dừng bước
In another ten years time
Trong mười năm nữa ở phía trước
Who can say what we'll find
Ai dám nói điều ta tìm được
What lies waiting down the line
Cái vẫn nằm chờ ở tương lai
In the end of eighty-nine
Khi Một Chín Tám Chín hết ngày

(down the line = in the future)

Happy New Year
Năm Mới Hạnh Phúc
Happy New Year
Cung Chúc Tân Niên
May we all have a vision now and then
Thi thoảng chúng ta đều có một tầm nhìn riêng
Of a world where every neighbor is a friend
Về một cõi nơi mọi người là bạn hữu, láng giềng
Happy New Year
Tân Niên Hoan Hỉ
Happy New Year
Năm Mới An Lành
May we all have our hopes, our will to try
Mong hy vọng tràn trề, đầy ý chí đấu tranh
If we don't we might as well lay down and die
Nếu ta không, ta có lẽ cũng vùi thân dưới cỏ xanh
You and I
Tôi và anh

Translated and Subtitled by Lê Quốc An

 
Top