Giới từ theo sau động từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi hoasimbietkhoc5_1993, 15/5/2012. — 170.942 Lượt xem

 1. hoasimbietkhoc5_1993

  hoasimbietkhoc5_1993 Tôi yêu Nam Định Thành viên thân thiết

  Giới từ theo sau động từ

  1.OF
  Ashamed of : xấu hổ về…

  Afraid of : sợ, e ngại…

  Ahead of ; trước

  Aware of : nhận thức

  Capable of : có khả năng

  Confident of : tin tưởng

  Doublful of : nghi ngờ

  Fond of : thích

  Full of : đầy

  Hopeful of : hy vọng

  Independent of : độc lập

  Nervous of : lo lắng

  Proud of : tự hào

  Jealous of : ganh tỵ với

  Guilty of : phạm tội về, có tội

  Sick of : chán nản về

  Scare of : sợ hãi

  Suspicious of : nghi ngờ về

  Joyful of : vui mừng về

  Quick of : nhanh chóng về, mau

  Tired of : mệt mỏi

  Terrified of : khiếp sợ về

  2.TO
  Able to : có thể

  Acceptable to : có thể chấp nhận

  Accustomed to : quen với

  Agreeable to : có thể đồng ý

  Addicted to : đam mê

  Available to sb : sẵn cho ai

  Delightfull to sb : thú vị đối với ai

  Familiar to sb : quen thuộc đối với ai

  Clear to : rõ ràng

  Contrary to : trái lại, đối lập

  Equal to : tương đương với

  Exposed to : phơi bày, để lộ

  Favourable to : tán thành, ủng hộ

  Grateful to sb : biết ơn ai

  Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì)

  Important to : quan trọng

  Identical to sb : giống hệt

  Kind to : tử tế

  Likely to : có thể

  Lucky to : may mắn

  Liable to : có khả năng bị

  Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai

  Next to : kế bên

  Open to : cởi mở

  Pleasant to : hài lòng

  Preferable to : đáng thích hơn

  Profitable to : có lợi

  Responsible to sb : có trách nhiệm với ai

  Rude to : thô lỗ, cộc cằn

  Similar to : giống, tương tự

  Useful to sb : có ích cho ai

  Willing to : sẵn lòng


  3.FOR
  Available for sth : có sẵn (cái gì)

  Anxious for, about : lo lắng

  Bad for : xấu cho

  Good for : tốt cho

  Convenient for : thuận lợi cho…

  Difficult for : khó…

  Late for : trễ…

  Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý

  Dangerous for : nguy hiểm…

  Famous for : nổi tiếng

  Fit for : thích hợp với

  Well-known for : nổi tiếng

  Greedy for : tham lam…

  Good for : tốt cho

  Grateful for sth : biết ơn về việc…

  Helpful / useful for : có ích / có lợi

  Necessary for : cần thiết

  Perfect for : hoàn hảo

  Prepare for : chuẩn bị cho

  Qualified for : có phẩm chất

  Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì

  Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì

  Suitable for : thích hợp

  Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho

  4.AT
  Amazed at : ngạc nhiên…

  Amused at : vui về…

  Angry at sth : giận về điều gì

  Annoyed at sth : khó chịu về điều gì

  Bad at : dở về…

  Clever at : khéo léo về

  Clumsy at : vụng về

  Good at : giỏi về

  Excellent at : xuất sắc về…

  Furious at sth : giận dữ

  Quick at : nhanh…

  Present at : hiện diện…

  Skillful at : khéo léo, có kỹ năng về

  Surprised at : ngạc nhiên

  Shocked at : bị sốc về


  5.WITH

  Annoyed with : bực bội

  Delighted with : vui mừng với…

  Disappointed with sb : bực mình

  Acquainted with : làm quen với (ai)

  Crowded with : đông đúc

  Contrasted with : tương phản với

  Concerned with : liên quan đến

  Compare with : so với

  Angry with : chán…

  Friendly with : thân mật

  Bored with : chán…

  Fed up with : chán…

  Busy with : bận…

  Familiar with : quen thuộc

  Furious with : phẫn nộ

  Pleased with : hài lòng

  Popular with : phổ biến

  Identical with sth : giống hệt

  Satisfied with : thỏa mãn với

  6.ABOUT
  Careless about : bất cẩn

  Concerned about : quan tâm

  Confused about : bối rối về

  Exited about : hào hứng

  Happy about : hạnh phúc, vui

  Sad about : buồn

  Serious about : nghiêm túc

  Upset about : thất vọng

  Worried about : lo lắng

  Anxious about : lo lắng

  Disappointed about sth : thất vọng về việc gì


  7.IN

  Absorbed in : say mê, chăm chú

  Involved in : liên quan đến

  Interested in : thích, quan tâm về…

  Rich in : giàu về

  Successful in : thành công về

  Confident in sth : tin cậy vào ai

  8.FROM

  Isolate from : bị cô lập

  Absent from : vắng mặt khỏi

  Different from : khác

  Safe from : an toàn

  Divorced from : ly dị, làm xa rời

  Descended from : xuất thân

  Far from : xa


  9.ON

  Keen on : hăng hái về

  Dependent on : lệ thuộc

  10. Some special cases:

  Be tired of : chán

  Be tired from : mệt vì

  Ex: I’m tired of doing the same work everyday.

  I’m tired from walking for a long time

  Be grateful to sb for sth : biết ơn ai về việc gì

  Ex: I’m grateful to you for your help

  Be responsible to sb for sth : có trách nhiệm với ai về việc gì

  Good / bad for : tốt / xấu cho…

  Good / bad at : giỏi / dở về

  Be kind / nice to : tốt với ai

  It’s kind / nice of sb : …..thật tốt


  *Note: After preposition, we often use V-ing


  Phrasal Verbs


  DO

  Do away with : vứt bỏ

  Do away up : buộc chặt


  MAKE

  Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành

  Make out : viết ra

  Make over : chuyển nhượng tài khoản

  Make up to : xu nịnh

  Make off with : trốn đi với


  BRING

  Bring about : gây ra

  Bring in : giới thiệu

  Bring off : đạt được thành công

  Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm

  Bring on : thúc đẩy

  Bring up : giáo dục

  COME

  Come by : ghé thăm

  Come upon : thấy tình cờ

  Come across : gặp gỡ tình cờ

  Come about : xảy ra

  Come in : vào

  Come off : thành công

  Come round : ghé thăm


  LET

  Let on : tiết lộ

  Let up : thư giãn

  Let off : xin lỗi

  Let sb down : làm ai tuyệt vọng


  CALL

  Call up : triệu tập, gọi điện

  Call on : ghé thăm ai

  Call at : viếng thăm nơi nào

  Call off : hủy bỏ


  BREAK

  Break down : hư hỏng xe

  Break off : chấm dứt

  Break up : phá hủy


  CARRY

  Carry on : tiếp tục

  Carry over : chuyển giao

  Carry off : đạt được

  Carry out : thực hiện


  DRAW

  Draw on : tới gần

  Draw up : thảo ra, vạch ra


  FALL

  Fall off : thu hẹp

  Fall out : cãi nhau

  Fall through : thất bại

  Fall to : bắt đầu làm

  Fall upon : tấn công

  Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý


  SET

  Set about : bắt đầu

  Set on : tấn công

  Set down : viết

  Set out : trình bày quan điểm

  Set to : bắt đầu

  Set up : thành lập
  Theo thứ tự chữ cái

  A

  Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì

  Accuse sb of sth : kết tội ai về

  Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về

  Apply for sth : nộp đơn

  Apply to sb for sth : yêu cầu

  Ask for : yêu cầu

  Arrange for : sắp xếp

  Attach to : gắn vào

  Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì

  Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai

  Absorb in : say mê

  Attend to : lưu tâm

  nơi nhỏ
  àArrive at (station, airport, bus stop)
  thành phố, đất nước
  àArrive in (London, Paris, England, France)

  B

  Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì

  Bring about : xảy ra

  Bring in : giới thiệu

  Bring up : giáo dục

  Bring on : dẫn đến

  Believe in : tin tưởng

  Base on : dựa trên

  Belong to : thuộc về

  Beg for sth : van nài cho, xin

  Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai


  C

  Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ

  Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì

  Comply with : tuân thủ

  Catch sight of : trông thấy

  Count on : tin cậy

  Come from : xuất thân

  Concentrate on : tập trung

  Consist of : bao gồm

  Come across : gặp gỡ tình cờ

  Come off : xảy ra

  Come round : viếng thăm

  Come about : xảy ra

  Come by : kiếm được

  Cut down : giảm

  Cut out : loại ra

  Carry out : thực hiện

  Carry over : chuyển giao

  Carry on : tiếp tục

  Carry off : đạt được

  Change into, turn into : hóa ra


  D

  Dream of : mơ về

  Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh)

  Descend from : xuất hiện

  Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào

  Do up : buộc chặt

  Do away : chấm dứt

  Do with : có liên quan tới

  Do without : không liên quan tới

  Disapprove of : không tán thành

  Differ from : khác với


  E

  Escape from : trốn thoát


  F

  Fight with sb for sth : đánh nhau

  Fine sb for : phạt ai về


  GGive place to : nhường chỗ cho

  Give way to : nhường đường cho

  Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với

  Get on : lên xe

  Get off : xuống xe

  Get out : cút khỏi, ra khỏi

  Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối

  Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm

  Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại


  K

  Keep pace with : theo kịp


  H

  Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin

  Hope for : hy vọng về


  I

  Infer from : suy ra từ

  Insist on : nài nỉ

  Introduce to sb : giới thiệu với ai


  J

  Join in : tham gia vào


  L

  Lose sight of : mất dấu

  Live on : sống nhờ

  Long for : mong mỏi

  Lose touch with : mất liên lạc

  Lose track of : mất dấu

  Look forward to : mong đợi

  Look at : nhìn vào

  Look up : tra từ (trong từ điển)

  Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm


  M

  Make use of : sử dụng

  Make room for : dọn chỗ cho

  Make a fuss over : làm ồn ào

  Make allowance for : chiếu cố

  Make fun of : chế nhạo

  Make up : bịa ra

  Make over : chuyển nhượng

  Make out : phân biệt

  Make up to : xu nịnh

  Make off with : đi khỏi


  P

  Put up with : chịu đựng

  Put a stop to : dừng lại

  Pay a visit to : viếng thăm

  Persist on : cố tình

  Prefer … to : thích … hơn

  Prevent….from : ngăn cản

  Punish sb for : phạt ai về

  Participate in : tham gia

  Pay attention to : chú ý

  Put on : mặc vào

  Put off : trì hoãn

  Put out : dập tắt

  Put aside : bỏ qua một bên

  Pay for sth / pay sb : trả tiền

  Play on sb : chơi khăm ai

  Provide sb with sth : cung cấp

  Provide sth for sb : cung cấp
  S
  Supply sb with sth : cung cấp

  Supply sth for sb : cung cấp


  O

  Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì

  Occur to = happen to : xảy ra

  Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì


  S

  Set off / out : khởi hành

  Stand for : tượng trưng

  Succeed in : thành công về


  TTake care of : chăm sóc

  Take after : trông giống

  Take notice of : chú ý

  Take account of : chú ý đến

  Take into consideration : xem xét

  Take advantage of : lợi dụng, tận dụng

  Take part in : tham gia

  Turn up : xuất hiện, vặn to

  Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ

  Turn out : hóa ra

  Turn in : đi ngủ

  Think of sb : nghĩ về ai

  Think about sth : nghĩ về cái gì

  Think to oneself : tự nghĩ


  W

  Wait for : chờ đợi

  Work for : làm việc cho ai

  Work as : làm việc như là


  Expressions


  According to : theo như

  Due to : tại

  Due for : bởi vì

  Except for : ngoại trừ

  Owing to : vì

  On account of : vì

  Because of : vì

  Instead of : thay vì

  In front of : đằng trước

  In terms of : qua, dựa trên

  In charge of : phụ trách

  Apart from : ngoài

  Thanks to : nhờ


  * IN

  In love : đang yêu

  In fact : thực vậy

  In need : đang cần

  In trouble : đang gặp rắc rối

  In general : nhìn chung

  In the end : cuối cùng

  In danger : đang gặp nguy hiểm

  In debt : đang mắc nợ

  In time : kịp lúc

  In other words : nói cách khác

  In short : nói tóm lại

  In brief : nói tóm lại

  In particular : nói riêng

  In turn : lần lượt


  * ON

  On second thoughts : nghĩ lại

  On the contrary : trái lại

  On the average : trung bình

  On one’s own : một mình

  On foot : đi bộ

  On purpose : có mục đích

  On time : đúng giờ

  On the whole : nhìn chung

  On fire : đang cháy

  On and off : thỉnh thoảng

  On the spot : ngay tại chỗ

  On sale : bán giảm giá

  On duty : trực nhật


  * BY

  By sight : biết mặt

  By change : tình cờ

  By mistake : nhầm lẫn

  By heart : thuộc lòng

  By oneself : một mình

  By all means : chắc chắn

  By degrees : từ từ

  By land : bằng đường bộ

  By no means : không chắc rằng không


  * AT

  At times : thỉnh thoảng

  At hand : có thể với tới

  At heart : tận đáy lòng

  At once : ngay lập tức

  At length : chi tiết

  At a profit : có lợi

  At a moment’s notice : trong thời gian ngắn

  At present : bây giờ

  At all cost : bằng mọi giá

  At war : thời chiến

  At a pinch : vào lúc bức thiết

  At ease : nhàn hạ

  At rest : thoải mái

  At least : ít nhất

  At most : nhiều nhất


  * OUT OF

  Out of work : thất nghiệp

  Out of date : lỗi thời

  Out of reach : ngoài tầm với

  Out of money : hết tiền

  Out of danger : hết nguy hiểm

  Out of use : hết sài

  Out of the question : không bàn cãi

  Out of order : hư


  * Under control : đang được kiểm soát

  Under rest : đang bị bắt


  * Within reach : trong tầm với

  * From time to time : thỉnh th   


  Rinne Tsujikubo Vânhoangthien92ksb thích điều này.


 2. Rinne Tsujikubo Vân

  Rinne Tsujikubo Vân I really like ๖ۣۜM Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  30/3/2017
  Bài viết:
  216
  Lượt thích:
  4.382
  Kinh nghiệm:
  93
  Nghề nghiệp:
  Bác sĩ
  Trường:
  THCS Mỹ Sơn 2
  :KSV@03:
  rất có ích cho mình học đây
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Tìm kiếm liên quan

 1. cac gioi tu di voi call

Đang tải...
TOP