Giới từ theo sau động từ

Trong chuyên mục 'Writing (Viết)' đăng bởi hoasimbietkhoc5_1993, 15/5/2012. — 165.279 Lượt xem

 1. hoasimbietkhoc5_1993

  hoasimbietkhoc5_1993 Tôi yêu Nam Định Thành viên thân thiết

  Giới từ theo sau động từ

  1.OF
  Ashamed of : xấu hổ về…

  Afraid of : sợ, e ngại…

  Ahead of ; trước

  Aware of : nhận thức

  Capable of : có khả năng

  Confident of : tin tưởng

  Doublful of : nghi ngờ

  Fond of : thích

  Full of : đầy

  Hopeful of : hy vọng

  Independent of : độc lập

  Nervous of : lo lắng

  Proud of : tự hào

  Jealous of : ganh tỵ với

  Guilty of : phạm tội về, có tội

  Sick of : chán nản về

  Scare of : sợ hãi

  Suspicious of : nghi ngờ về

  Joyful of : vui mừng về

  Quick of : nhanh chóng về, mau

  Tired of : mệt mỏi

  Terrified of : khiếp sợ về

  2.TO
  Able to : có thể

  Acceptable to : có thể chấp nhận

  Accustomed to : quen với

  Agreeable to : có thể đồng ý

  Addicted to : đam mê

  Available to sb : sẵn cho ai

  Delightfull to sb : thú vị đối với ai

  Familiar to sb : quen thuộc đối với ai

  Clear to : rõ ràng

  Contrary to : trái lại, đối lập

  Equal to : tương đương với

  Exposed to : phơi bày, để lộ

  Favourable to : tán thành, ủng hộ

  Grateful to sb : biết ơn ai

  Harmful to sb (for sth) : có hại cho ai (cho cái gì)

  Important to : quan trọng

  Identical to sb : giống hệt

  Kind to : tử tế

  Likely to : có thể

  Lucky to : may mắn

  Liable to : có khả năng bị

  Necessary to sth/sb : cần thiết cho việc gì / cho ai

  Next to : kế bên

  Open to : cởi mở

  Pleasant to : hài lòng

  Preferable to : đáng thích hơn

  Profitable to : có lợi

  Responsible to sb : có trách nhiệm với ai

  Rude to : thô lỗ, cộc cằn

  Similar to : giống, tương tự

  Useful to sb : có ích cho ai

  Willing to : sẵn lòng


  3.FOR
  Available for sth : có sẵn (cái gì)

  Anxious for, about : lo lắng

  Bad for : xấu cho

  Good for : tốt cho

  Convenient for : thuận lợi cho…

  Difficult for : khó…

  Late for : trễ…

  Liable for sth : có trách nhiệm về pháp lý

  Dangerous for : nguy hiểm…

  Famous for : nổi tiếng

  Fit for : thích hợp với

  Well-known for : nổi tiếng

  Greedy for : tham lam…

  Good for : tốt cho

  Grateful for sth : biết ơn về việc…

  Helpful / useful for : có ích / có lợi

  Necessary for : cần thiết

  Perfect for : hoàn hảo

  Prepare for : chuẩn bị cho

  Qualified for : có phẩm chất

  Ready for sth : sẵn sàng cho việc gì

  Responsible for sth : có trách nhiệm về việc gì

  Suitable for : thích hợp

  Sorry for : xin lỗi / lấy làm tiếc cho

  4.AT
  Amazed at : ngạc nhiên…

  Amused at : vui về…

  Angry at sth : giận về điều gì

  Annoyed at sth : khó chịu về điều gì

  Bad at : dở về…

  Clever at : khéo léo về

  Clumsy at : vụng về

  Good at : giỏi về

  Excellent at : xuất sắc về…

  Furious at sth : giận dữ

  Quick at : nhanh…

  Present at : hiện diện…

  Skillful at : khéo léo, có kỹ năng về

  Surprised at : ngạc nhiên

  Shocked at : bị sốc về


  5.WITH

  Annoyed with : bực bội

  Delighted with : vui mừng với…

  Disappointed with sb : bực mình

  Acquainted with : làm quen với (ai)

  Crowded with : đông đúc

  Contrasted with : tương phản với

  Concerned with : liên quan đến

  Compare with : so với

  Angry with : chán…

  Friendly with : thân mật

  Bored with : chán…

  Fed up with : chán…

  Busy with : bận…

  Familiar with : quen thuộc

  Furious with : phẫn nộ

  Pleased with : hài lòng

  Popular with : phổ biến

  Identical with sth : giống hệt

  Satisfied with : thỏa mãn với

  6.ABOUT
  Careless about : bất cẩn

  Concerned about : quan tâm

  Confused about : bối rối về

  Exited about : hào hứng

  Happy about : hạnh phúc, vui

  Sad about : buồn

  Serious about : nghiêm túc

  Upset about : thất vọng

  Worried about : lo lắng

  Anxious about : lo lắng

  Disappointed about sth : thất vọng về việc gì


  7.IN

  Absorbed in : say mê, chăm chú

  Involved in : liên quan đến

  Interested in : thích, quan tâm về…

  Rich in : giàu về

  Successful in : thành công về

  Confident in sth : tin cậy vào ai

  8.FROM

  Isolate from : bị cô lập

  Absent from : vắng mặt khỏi

  Different from : khác

  Safe from : an toàn

  Divorced from : ly dị, làm xa rời

  Descended from : xuất thân

  Far from : xa


  9.ON

  Keen on : hăng hái về

  Dependent on : lệ thuộc

  10. Some special cases:

  Be tired of : chán

  Be tired from : mệt vì

  Ex: I’m tired of doing the same work everyday.

  I’m tired from walking for a long time

  Be grateful to sb for sth : biết ơn ai về việc gì

  Ex: I’m grateful to you for your help

  Be responsible to sb for sth : có trách nhiệm với ai về việc gì

  Good / bad for : tốt / xấu cho…

  Good / bad at : giỏi / dở về

  Be kind / nice to : tốt với ai

  It’s kind / nice of sb : …..thật tốt


  *Note: After preposition, we often use V-ing


  Phrasal Verbs


  DO

  Do away with : vứt bỏ

  Do away up : buộc chặt


  MAKE

  Make up : trang điểm, bịa ra, hoàn thành

  Make out : viết ra

  Make over : chuyển nhượng tài khoản

  Make up to : xu nịnh

  Make off with : trốn đi với


  BRING

  Bring about : gây ra

  Bring in : giới thiệu

  Bring off : đạt được thành công

  Bring round : làm ai hồi tỉnh, ghé thăm

  Bring on : thúc đẩy

  Bring up : giáo dục

  COME

  Come by : ghé thăm

  Come upon : thấy tình cờ

  Come across : gặp gỡ tình cờ

  Come about : xảy ra

  Come in : vào

  Come off : thành công

  Come round : ghé thăm


  LET

  Let on : tiết lộ

  Let up : thư giãn

  Let off : xin lỗi

  Let sb down : làm ai tuyệt vọng


  CALL

  Call up : triệu tập, gọi điện

  Call on : ghé thăm ai

  Call at : viếng thăm nơi nào

  Call off : hủy bỏ


  BREAK

  Break down : hư hỏng xe

  Break off : chấm dứt

  Break up : phá hủy


  CARRY

  Carry on : tiếp tục

  Carry over : chuyển giao

  Carry off : đạt được

  Carry out : thực hiện


  DRAW

  Draw on : tới gần

  Draw up : thảo ra, vạch ra


  FALL

  Fall off : thu hẹp

  Fall out : cãi nhau

  Fall through : thất bại

  Fall to : bắt đầu làm

  Fall upon : tấn công

  Fall in with : gặp gỡ tình cờ, đồng ý


  SET

  Set about : bắt đầu

  Set on : tấn công

  Set down : viết

  Set out : trình bày quan điểm

  Set to : bắt đầu

  Set up : thành lập
  Theo thứ tự chữ cái

  A

  Admire sb for sth : khâm phục ai về việc gì

  Accuse sb of sth : kết tội ai về

  Apologize to sb for sth : xin lỗi ai về

  Apply for sth : nộp đơn

  Apply to sb for sth : yêu cầu

  Ask for : yêu cầu

  Arrange for : sắp xếp

  Attach to : gắn vào

  Agree with sb on sth : đồng ý với ai về việc gì

  Approve of sth to sb : tán thành việc gì với ai

  Absorb in : say mê

  Attend to : lưu tâm

  nơi nhỏ
  àArrive at (station, airport, bus stop)
  thành phố, đất nước
  àArrive in (London, Paris, England, France)

  B

  Blame sb for sth : đổ lỗi cho ai về 1 việc gì

  Bring about : xảy ra

  Bring in : giới thiệu

  Bring up : giáo dục

  Bring on : dẫn đến

  Believe in : tin tưởng

  Base on : dựa trên

  Belong to : thuộc về

  Beg for sth : van nài cho, xin

  Borrow sth for sb : mượn cái gì của ai


  C

  Call off : hủy bỏ, hoãn bỏ

  Congratulate sb on sth : chúc mừng ai về 1 việc gì

  Comply with : tuân thủ

  Catch sight of : trông thấy

  Count on : tin cậy

  Come from : xuất thân

  Concentrate on : tập trung

  Consist of : bao gồm

  Come across : gặp gỡ tình cờ

  Come off : xảy ra

  Come round : viếng thăm

  Come about : xảy ra

  Come by : kiếm được

  Cut down : giảm

  Cut out : loại ra

  Carry out : thực hiện

  Carry over : chuyển giao

  Carry on : tiếp tục

  Carry off : đạt được

  Change into, turn into : hóa ra


  D

  Dream of : mơ về

  Die of (a disease) : chết vì (1 căn bệnh)

  Descend from : xuất hiện

  Depend on / rely on : lệ thuộc, dựa vào

  Do up : buộc chặt

  Do away : chấm dứt

  Do with : có liên quan tới

  Do without : không liên quan tới

  Disapprove of : không tán thành

  Differ from : khác với


  E

  Escape from : trốn thoát


  F

  Fight with sb for sth : đánh nhau

  Fine sb for : phạt ai về


  GGive place to : nhường chỗ cho

  Give way to : nhường đường cho

  Get on with = get along with : có mối quan hệ tốt với

  Get on : lên xe

  Get off : xuống xe

  Get out : cút khỏi, ra khỏi

  Go down with / for / against : bị bệnh / tán thành / phản đối

  Go off / out / up / down : nổ / dập tắt / tăng / giảm

  Give in / up / out : nhượng bộ / từ bỏ / thất bại


  K

  Keep pace with : theo kịp


  H

  Hear of / about / from : nghe về ai / về cái gì / nghe tin

  Hope for : hy vọng về


  I

  Infer from : suy ra từ

  Insist on : nài nỉ

  Introduce to sb : giới thiệu với ai


  J

  Join in : tham gia vào


  L

  Lose sight of : mất dấu

  Live on : sống nhờ

  Long for : mong mỏi

  Lose touch with : mất liên lạc

  Lose track of : mất dấu

  Look forward to : mong đợi

  Look at : nhìn vào

  Look up : tra từ (trong từ điển)

  Look after / out / for : chăm sóc / coi chừng / tìm kiếm


  M

  Make use of : sử dụng

  Make room for : dọn chỗ cho

  Make a fuss over : làm ồn ào

  Make allowance for : chiếu cố

  Make fun of : chế nhạo

  Make up : bịa ra

  Make over : chuyển nhượng

  Make out : phân biệt

  Make up to : xu nịnh

  Make off with : đi khỏi


  P

  Put up with : chịu đựng

  Put a stop to : dừng lại

  Pay a visit to : viếng thăm

  Persist on : cố tình

  Prefer … to : thích … hơn

  Prevent….from : ngăn cản

  Punish sb for : phạt ai về

  Participate in : tham gia

  Pay attention to : chú ý

  Put on : mặc vào

  Put off : trì hoãn

  Put out : dập tắt

  Put aside : bỏ qua một bên

  Pay for sth / pay sb : trả tiền

  Play on sb : chơi khăm ai

  Provide sb with sth : cung cấp

  Provide sth for sb : cung cấp
  S
  Supply sb with sth : cung cấp

  Supply sth for sb : cung cấp


  O

  Object to sb / V-ing : phản đối ai / việc gì

  Occur to = happen to : xảy ra

  Offer sb sth = offer sth for sb : đề nghị ai làm gì


  S

  Set off / out : khởi hành

  Stand for : tượng trưng

  Succeed in : thành công về


  TTake care of : chăm sóc

  Take after : trông giống

  Take notice of : chú ý

  Take account of : chú ý đến

  Take into consideration : xem xét

  Take advantage of : lợi dụng, tận dụng

  Take part in : tham gia

  Turn up : xuất hiện, vặn to

  Turn down : bác bỏ, vặn nhỏ

  Turn out : hóa ra

  Turn in : đi ngủ

  Think of sb : nghĩ về ai

  Think about sth : nghĩ về cái gì

  Think to oneself : tự nghĩ


  W

  Wait for : chờ đợi

  Work for : làm việc cho ai

  Work as : làm việc như là


  Expressions


  According to : theo như

  Due to : tại

  Due for : bởi vì

  Except for : ngoại trừ

  Owing to : vì

  On account of : vì

  Because of : vì

  Instead of : thay vì

  In front of : đằng trước

  In terms of : qua, dựa trên

  In charge of : phụ trách

  Apart from : ngoài

  Thanks to : nhờ


  * IN

  In love : đang yêu

  In fact : thực vậy

  In need : đang cần

  In trouble : đang gặp rắc rối

  In general : nhìn chung

  In the end : cuối cùng

  In danger : đang gặp nguy hiểm

  In debt : đang mắc nợ

  In time : kịp lúc

  In other words : nói cách khác

  In short : nói tóm lại

  In brief : nói tóm lại

  In particular : nói riêng

  In turn : lần lượt


  * ON

  On second thoughts : nghĩ lại

  On the contrary : trái lại

  On the average : trung bình

  On one’s own : một mình

  On foot : đi bộ

  On purpose : có mục đích

  On time : đúng giờ

  On the whole : nhìn chung

  On fire : đang cháy

  On and off : thỉnh thoảng

  On the spot : ngay tại chỗ

  On sale : bán giảm giá

  On duty : trực nhật


  * BY

  By sight : biết mặt

  By change : tình cờ

  By mistake : nhầm lẫn

  By heart : thuộc lòng

  By oneself : một mình

  By all means : chắc chắn

  By degrees : từ từ

  By land : bằng đường bộ

  By no means : không chắc rằng không


  * AT

  At times : thỉnh thoảng

  At hand : có thể với tới

  At heart : tận đáy lòng

  At once : ngay lập tức

  At length : chi tiết

  At a profit : có lợi

  At a moment’s notice : trong thời gian ngắn

  At present : bây giờ

  At all cost : bằng mọi giá

  At war : thời chiến

  At a pinch : vào lúc bức thiết

  At ease : nhàn hạ

  At rest : thoải mái

  At least : ít nhất

  At most : nhiều nhất


  * OUT OF

  Out of work : thất nghiệp

  Out of date : lỗi thời

  Out of reach : ngoài tầm với

  Out of money : hết tiền

  Out of danger : hết nguy hiểm

  Out of use : hết sài

  Out of the question : không bàn cãi

  Out of order : hư


  * Under control : đang được kiểm soát

  Under rest : đang bị bắt


  * Within reach : trong tầm với

  * From time to time : thỉnh th   


  Rinne Tsujikubo Vânhoangthien92ksb thích điều này.

 2. Rinne Tsujikubo Vân

  Rinne Tsujikubo Vân I really like ๖ۣۜM Thành viên thân thiết

  Tham gia:
  30/3/2017
  Bài viết:
  218
  Lượt thích:
  4.350
  Kinh nghiệm:
  93
  Nghề nghiệp:
  Bác sĩ
  Trường:
  THCS Mỹ Sơn 2
  :KSV@03:
  rất có ích cho mình học đây
   
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Tìm kiếm liên quan

 1. sau believe dùng gì

  ,
 2. sau carry là gì

  ,
 3. gioi tu di voi similar

  ,
 4. giới từ với carry,
 5. Sau believe dùng giới từ gì,
 6. tu give di voi gioi tu nao,
 7. delighted cộng với gì,
 8. giới từ của absorbed
Đang tải...
TOP