Giới thiệu về các loại mệnh đề! Phần I

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.423
Cái nì thì có nhiều bạn biết rồi nhưng chắc chắn cũng phải có những người chưa rõ chứ bộ
biggrin.gif
.Chính vì thế mà Vân quyết định sẽ post 1 loạt bài về các laọi mệnh đề khác nhau.
Chúng ta bắt đầu với phần I mệnh đề tính từ
Mệnh đề tính từ bao gồm 1 chủ ngữ và 1 động từ.Mệnh đề tính từ là 1 mệnh đề phụ thuộc,nó cần phải được liên kết với 1 mệnh đề độc lập hoặc mệnh đề chính.Mệnh đề tính từ cũng bổ nghĩa cho mệnh đề danh từ.Mện đề tính từ bắt đầu với các đại từ quan hệ như là who,whose,whom,which,that hoặc là 1 trạng từ quan hệ như when hay where.
Sau đây là cách dùng cụ thể của các quan hệ từ này trong mệnh đề tính từ:
+Who ______Dùng chỉ người(khi người được chỉ làm chủ ngữ)________Ví dụ như: The people who lived near here always abuse it:"How mad the dog is!"
+Whom______Cũng dùng chỉ người(nhưng khi người được chỉ làm tân ngữ trong câu)_____Ví dụ: The man whom we met was abused us.
+Whose______Dùng chỉ người,vật(thuộc về sở hữu)_______Ví dụ: He sent a message whose meaning we had agreed upon in advance.
+Which______Dùng chỉ vật(Khi vật đó làm tân hoặc chủ ngữ)____Ví dụ như: 1.That is a tribe which interests me.(tribe làm chủ ngữ)
2.That is a cup which we throw in his face.(cup làm tân ngữ)
+That____Dùng chỉ người,vật làm chủ ngữ hoặc tân ngữ___Ví dụ thì...tương tự như trên
biggrin.gif

+Where______Dùng chỉ nơi chốn(làm phó từ)___ví dụ như: That is the valley the tripes lived
+When_______dùng chỉ thời gian(làm phó từ)_______Ví dụ như :That is the day when we get the singal.
(Còn phần II)
 
Top