Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh

Newsun

In Good I Trust
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.423
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh bản mới
Tác giả: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nhà xuất bản: CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - 2011

KenhSinhVien-tu-tuong-hcm.jpg

Giao trinh tu tuong Ho Chi Minh​

Giáo trình được biên soạn một cách có hệ thống, chi tiết, cụ thể, chính xác tạo điều kiện cho việc nghiên cứu, học tập của học sinh, sinh viên cũng như tất cả những độc giả quan tâm.
-----------------------------

Sơ lược sách:

Chương mở đầu. Đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 1. Cơ sở quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh

Chương 2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

Chương 3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Chương 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam

Chương 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế

Chương 6. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân.

Chương 7. Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức và xây dựng con người mới.

Download ebook và bài giảng tư tưởng Hồ Chí Minh ở file đính kèm, lưu ý có bản cũ và bản mới, bạn chọn bản phù hợp để tải.
 

Đính kèm

 • Giao-trinh-tu-tuong-ho-chi-minh.pdf
  1,8 MB · Lượt xem: 7.409
 • Bai_giang_Tu_tuong_Ho_Chi_Minh.zip
  146,2 KB · Lượt xem: 2.023
 • De_cuong_tu_tuong_Ho_Chi_Minh.zip
  24,8 KB · Lượt xem: 1.231
 • Giao_trinh_tu_tuong_Ho_Chi_Minh_Ban_Moi_2011.zip
  47,6 KB · Lượt xem: 2.498
 • Giao trinh Tu tuong Ho Chi Minh - 2011.chm
  372,5 KB · Lượt xem: 4.744
Hiệu chỉnh:
Top